Buntús Cainte Volume I - Vocabulary Flashcards

TA
Terms Definitions
cold


1
fuar


1
hot, warm


1
te


1
wet


1
fliuch


1
dry


1
tirim


1
dark


1
dorcha


1
bright


1
geal


1
It is cold.


1
Tá sé fuar.


1
It is hot. It is warm.


1
Tá sé te.


1
It is wet.


1
Tá sé fliuch.


1
It is dry.


1
Tá sé tirim.


1
It is dark.


1
Tá sé dorcha.


1
It is bright.


1
Tá sé geal.


1
It is very cold.


1
Tá sé an-fhuar.


1
It is very warm (very hot).


1
Tá sé an-te.


1
It is very wet.


1
Tá sé an-fhliuch.


1
It is very dry.


1
Tá sé an-tirim.


1
It is very dark.


1
Tá sé an-dorcha.


1
It is very bright.


1
Tá sé an-gheal.


1
Good day.


1
Dia duit.


1
Reply to "Good day."


1
Dia's Muire duit.


1
thank God


1
buíochas le Dia


1
but, except


1 and 9
ach


1 and 9
Addressing Cáit


1
a Cháit


1
Addressing Nóra


1
a Nóra


1
the day


2
an lá


2
the weather


2
an aimsir


2
the night


2
an oíche


2
the morning


2
an mhaidin


2
fine


2
go breá


2
nice


2, 22
go deas


2, 22
nice


2, 22
deas (ns); deas (gm); deise (gf);
deasa (np); níos/is deise (comp.)
good


2
go maith


2
bad


2
go dona


2
beautiful


2
go hálainn


2
The weather is fine.


2
Tá an aimsir go breá.


2
The weather is nice.


2
Tá an aimsir go deas.


2
The weather is good.


2
Tá an aimsir go maith.


2
The weather is bad.


2
Tá an aimsir go dona.


2
The weather is beautiful.


2
Tá an aimsir go hálainn.


2
The weather is wonderful.


2
Tá an aimsir go hiontach.


2
The day isn't good.


2
Níl an lá go maith.


2
The night is fine.


2
Tá an oíche go breá.


2
The night isn't nice.


2
Níl an oíche go deas.


2
The morning isn't good.


2
Níl an mhaidin go maith.


2
it (masculine noun) is
he is

2 and 3
tá sé


2 and 3
it (masculine noun) is not
he is not

2 and 3
níl sé


2 and 3
now


2
anois


2
today


2
inniu


2
The day is good.


2
Tá an lá go maith.


2
It is not bad today.


2
Níl sé go dona inniu.


2
It is beautiful now, thank God.


2
Tá sé go hálainn anois, buíochas le Dia.


2
big, large


3
mór


3
small


3
beag


3
old


3, 22
sean


3, 22
old


3, 22
sean (ns); sin (gm); sine (gf);

seana (np); níos/is sine (comp.)
young


3
óg


3
well


3
go maith


3
ill, sick


3
tinn


3
He is big, he is not small.


3
Tá sé mór, níl sé beag.


3
He is small, he is not big.


3
Tá sé beag, níl sé mór.


3
He is old, he is not young.


3
Tá sé sean, níl sé óg.


3
He is young, he is not old.


3
Tá sé óg, níl sé sean.


3
He is well, he is not sick.


3
Tá sé go maith, níl sé tinn.


3
He is sick, he is not well.


3
Tá sé tinn, níl sé go maith.


3
He is very big.


3
Tá sé an-mhór.


3
He is very small.


3
Tá sé an-bheag.


3
He is very old.


3
Tá sé an-sean.


3
He is very young.


3
Tá sé an-óg.


3
He is very good.


3
Tá sé an-mhaith.


3
He is very ill.


3
Tá sé an-tinn.


3
with you


3
leat


3
is (cupla)


3
is


3
at all


3
ar chor ar bith OR ar bith


3
that's good


3
is maith sin


3
Seán isn't with you today?


3
Níl Seán leat inniu?


3
No, he's sick.


3
Níl, tá sé tinn.


3
He's not very ill?


3
Níl sé an-tinn?
More properly: Nach bhfuil sé an-tinn?

3
He's not bad now at all.


3
Níl sé go dona anois ar chor ar bith.


3
That's good, thank God.


3
Is maith sin, buíochas le Dia.


3
I


44
you (singular)


44
I am


4
tá mé


4
you are


4
tá tú


4
I am not


4
níl mé


4
you are not


4
níl tú


4
strong


4
láidir


4
weak


4
lag


4
fat


4
ramhar


4
thin


4
tanaí


4
clean


4
glan


4
dirty


4
salach


4
I am strong, you are weak.


4
Tá mé láidir, tá tú lag.


4
I am not strong, you are not weak.


4
Níl mé láidir, níl tú lag.


4
I am fat, you are thin.


4
Tá mé ramhar, tá tú tanaí.


4
I am not fat, you are not thin.


4
Níl mé ramhar, níl tú tanaí.


4
I am clean, you are dirty


4
Tá mé glan, tá tú salach.


4
I am not clean, you are not dirty.


4
Níl mé glan, níl tú salach.


4
I'm not bad now.


4
Níl mé go dona anois.


4
I am well today.


4
Tá mé go maith inniu.


4
Am I nice?


4
An bhfuil mé go deas?


4
You are beautiful, indeed.


4
Tá tú go hálainn, maise.


4
You're not wet?


4
Níl tú fliuch?


4
He's not old, he is young.


4
Níl sé sean, tá sé óg.


4
indeed


4
maise OR muise


4
again


4
arís


4
(said when addressing) Séamas


4
a Shéamais


4
very well


4
go han-mhaith


4
is? are?


5
an bhfuil?


5
she, it (feminine noun)


55
is she? is it?


5
an bhfuil sí?


5
she is, it is


5
tá sí


5
she is not, it is not


5
níl sí


5
here


5
anseo


5
there


5
ansin


5
inside


5
istigh


5
outside


5
amuigh


5
above


5
thuas


5
below


5
thíos


5
Is she here?


5
An bhfuil sí anseo?


5
Is she there?


5
An bhfuil sí ansin?


5
Is she inside?


5
An bhfuil sí istigh?


5
Is she outside?


5
An bhfuil sí amuigh?


5
Is she above?


5
An bhfuil sí thuas?


5
Is she below?


5
An bhfuil sí thíos?


5
Are you there again?


5
An bhfuil tú ansin arís?


5
I am here now.


5
Tá mé anseo anois.


5
He is not inside.


5
Níl sé istigh.


5
He is up(above) there.


5
Tá sé thuas ansin.


5
She is below.


5
Tá sí thíos.


5
He is not out(side) here.


5
Níl sé amuigh anseo.


5
in the


5
sa


5
in the garden


5
sa ghairdín


5
and


5
agus


5
(said when addressing) Seán


5
Sheáin


5
also


5
freisin


5
right


5, 14
ceart


5, 14
right enough, good enough
-or-
ok

5, 14
ceart go leor


5, 14
very big


3
an-mhor


3
very small


3
an-bheag


3
very old


3
an-sean


3
very young


3
an-óg


3
very good


3
an-mhaith


3
very ill


3
an-tinn


3
out, outside (implies motion, i.e. towards outside)


5 (extra credit)
amach


5 (extra credit)
in, inside (implies motion, i.e. towards inside)


5 (extra credit)
isteach


5 (extra credit)
above, upwards (implies motion, i.e. upwards)


5 (extra credit)
suas


5 (extra credit)
below, down (implies motion, i.e. downwards)


5 (extra credit)
síos


5 (extra credit)
Are you there, Seán?


5
An bhfuil sé ansin, Sheáin?


5
Yes, I am here in the garden.


5
Tá, tá mé anseo sa ghairdín.


5
And is Máire there also?


5
Agus an bhfuil Máire ansin freisin?


5
She's not here. She's inside.


5
Níl sí anseo. Tá sí istigh.


5
She's not inside.


5
Níl sí istigh.


5
Oh yes, she's inside now right enough.


5
Oh tá, tá sí istigh anseo, ceart go leor.


5
Where?


6
cá?


6
the


6
an


6
where am I?


6
cá bhfuil mé?


6
where are you?


6
cá bhfuil tú?


6
where is he(it)?


6
cá bhfuil sé?


6
where is she(it)?


6
cá bhfuil sí?


6
where is Seán?
cá bhfuil Seán?


6
where is the ____?


6
cá bhfuil an ___?


6
daddy


6
daidí


6
mommy


6
mamaí


6
the man


6
an fear


6
the woman


6
an bhean


6
the boy


6
an buachaill


6
the girl


6
an cailín


6
Where is Daddy?


6
Cá bhfuil Daidí?


6
Where is Mommy?


6
Cá bhfuil Mamaí?


6
Where is the man?


6
Cá bhfuil an fear?


6
Where is the woman?


6
Cá bhfuil an bhean?


6
Where is the boy?


6
Cá bhfuil an buachaill?


6
Where is the girl?


6
Cá bhfuil an cailín?


6
Where is he at all?


6
Cá bhfuil sé ar chor ar bith?


6
Where are you now, Seán?


6
Cá bhfuil tú anois, a Sheáin?


6
I am inside here.


6
Tá mé istigh anseo.


6
Where is she now?


6
Cá bhfuil sí anois?


6
She is not outside here.


6
Níl sí amuigh anseo.


6
She is outside in the garden, right enough.


6
Tá sí amuigh sa ghairdín, ceart go leor.


6
it is (cupla)


6
is ea


6
is it? (cupla)


6
an ea?


6
no, it is not (cupla)


6
ní hea


6
in the kitchen


6
sa chistin


6
upstairs


6
thuas an staighre


6
Is Mommy inside also?


6
An bhfuil Mamaí istigh freisin?


6
No, she is outside.


6
Níl, tá sí amuigh.


6
In the kitchen, is it?


6
Sa chistin, an ea?


6
No, she's upstairs.


6
Ní hea, tá sí thuas an staighre.


6
at home


7
sa bhaile


7
in the kitchen


7
sa chistin


7
in the house


7
sa teach


7
in the bed


7
sa leaba


7
in the room


7
sa seomra


7
in the school


7
sa scoil


7
He is at home.


7
Tá sé sa bhaile.


7
He is in the bed.


7
Tá sé sa leaba.


7
He is in the kitchen.


7
Tá sé sa chistin.


7
He is in the room.


7
Tá sé sa seomra.


7
He is in the house.


7
Tá sé sa teach.


7
He is in the school.


7
Tá sé sa scoil.


7
Is Daddy at home?


7
An bhfuil daidí sa bhaile?


7
The girl is not in the kitchen now.


7
Níl an cailín sa chistin anois.


7
The big boy is in the school.


7
Tá an buachaill mór sa scoil.


7
Mommy is in bed.


7
Tá mamaí sa leaba.


7
Is the fat man in the house?


7
An bhfuil an fear ramhar sa teach?


7
The woman is not in the little room.


7
Níl an bhean sa seomra beag.


7
good enough


7
maith go leor


7
good-bye (said by one leaving the listener - bye at you)


7
slán agat


7
good-bye (reply to Slán agat - bye with you)


7
Slán leat


7
bad enough


7
dona go leor


7
Good day, Sean, is daddy at home?


7
Dia duit, a Sheáin, an bhfuil daidí sa bhaile?


7
No, he's out.


7
Níl, tá sé amuigh.


7
Is mommy in?


7
An bhfuil mamaí istigh?


7
Mommy is not well. She is in bed.


7
Níl mamaí go maith. Tá sí sa leaba.


7
Bad enough. Good-bye.


7
Dona go leor. Slán agat.


7
Good-bye (reply)


7
Slán leat.


7
one, any


8
aon


8
a person


8
duine


8
any person, anyone


8
aon duine


8
a thing


8
rud


8
anything


8
aon rud


8
in the bus


8
sa bhus


8
in the car


8
sa charr


8
in the boat


8
sa bhád


8
in the train


8
sa traein


8
in the station


8
sa stáistiún


8
in the box


8
sa bhosca


8
Is anything in the bus?


8
An bhfuil aon rud sa bhus?


8
Is anything in the car?


8
An bhfuil aon rud sa charr?


8
Is anything in the boat?


8
An bhfuil aon rud sa bhád?


8
Is anything in the train?


8
An bhfuil aon rud sa traein?


8
Is anything in the station?


8
An bhfuil aon rud sa stáisiún?


8
Is anything in the box?


8
An bhfuil aon rud sa bhosca?


8
Is anyone in the station now?


8
An bhfuil aon duine sa stáisiún anois?


8
There is a person in the car.


8
Tá duine sa charr.


8
There nothing in the box.


8
Níl aon rud sa bhosca.


8
There is no one in the boat.


8
Níl aon duine sa bhád.


8
There's nothing in the car.


8
Níl aon rud sa charr.


8
Seán is at home.


8
Tá Seán sa bhaile.


8
Good day (to more than one person)


8
Dia daoibh.


8
children (said when addressing them)


8
a leanaí


8
Oh look!


8
Ó féach!


8
There's nothing in the car.


8
Níl aon rud sa charr.


8
Seán is at home.


8
Tá Seán sa bhaile.


8
Good day (to more than one person)


8
Dia daoibh.


8
children (said when addressing them)


8
a leanaí


8
The train is in the station.


8
Tá an traein sa stáisiún.


8
Oh yes, but where's Daddy?


8
Ó tá, ach cá bhfuil Daidí?


8
Look, there he is.


8
Féach, tá sé ansin.


8
Good day, children.


8
Dia daoibh, a leanaí.


8
Where is Mommy and the car?


8
Cá bhfuil Mamaí agus an carr?


8
Look, there she is, in the station.


8
Féach, tá sí ansin, sa stáisiún.


8
Oh yes, all right.


8
Ó tá, maith go leor.


8
his, her or their


10
a


10
her breakfast


10
a bricfeasta


10
at her meal


10
ag a béile


10
at her breakfast


10
ag a bricfeasta


10
at her lunch


10
ag a lón


10
at her dinner


10
ag a dinnéar


10
at her tea


10
ag a tae


10
at her supper


10
ag a suipéar


10
the child


10
an leanbh


10
the children


10
na leanaí


10
She is at her meal.


10
Tá sí ag a béile.


10
She is at her breakfast.


10
Tá sí ag a bricfeasta.


10
She is at her lunch.


10
Tá sí ag a lón


10
She is at her dinner.


10
Tá sí ag a dinnéar


10
She is at her tea.


10
Tá sí ag a tae.


10
She is at her supper.


10
Tá sí ag a suipéar.


10
There is no one at the house.


10
Níl aon duine ag an teach.


10
I am at the door.


10
Tá mé ag an doras.


10
Is the girl at her tea?


10
An bhfuil an cailín ag a tae?


10
The teacher is at her supper.


10
Tá an múinteoir ag a suipéar.


10
The children are not at the station.


10
Níl na leanaí ag an stáisiún.


10
all


10
go léir


10
yet, still


10, 14
fós


10, 14
Where are the other children, Seán?


10
Cá bhfuil na leanaí eile, a Sheáin?


10
They are all in the school.


10
Tá siad go léir sa scoil.


10
They're at their lunch.


10
Tá siad ag a lón.


10
And where's the teacher?


10
Agus cá bhfuil an múinteoir?


10
She (stressed) is in the house.


10
Tá sise sa teach.


10
Is Máire at her lunch still?


10
An bhfuil Máire ag a lón fós?


10
Yes, she's in the school.


10
Tá, tá sí sa scoil.


10
at


9
ag


9
at the


9
ag an


9
at the door


9
ag an doras


9
at the fire


9
ag an tine


9
at the house


9
ag an teach


9
at the shop


9
ag an siopa


9
at the school


9
ag an scoil


9
at the chapel


9
ag an séipéal


9
the guard, the policeman


9
an garda


9
the teacher


9
an múinteoir


9
The guard is at the door.


9
Tá an garda ag an doras.


9
The guard is at the fire.


9
Tá an garda ag an tine.


9
The guard is at the house.


9
Tá an garda ag an teach.


9
The guard is at the shop.


9
Tá an garda ag an siopa.


9
The guard is at the school.


9
Tá an garda ag an scoil.


9
The guard is at the chapel.


9
Tá an garda ag an séipéal.


9
The sick boy is at the fire.


9
Tá an buachaill tinn ag an tine.


9
Is the thin girl at the shop?


9
An bhfuil an cailín tanaí ag an siopa?


9
The teacher isn't at the school.


9
Níl an múinteoir ag an scoil.


9
There's no one at the door.


9
Níl aon duine ag an doras.


9
Is that thing at the house?


9
An bhfuil an rud sin ag an teach?


9
That woman is at the chapel.


9
Tá an bhean sin ag an séipéal.


9
except yourself


9
ach tú féin


9
she (emphatic)


9
sise


9
other


9
eile


9
She is up at the chapel.


9
Tá sí thuas ag an séipéal.


9
And where is Máire?


9
Agus cá bhfuil Máire?


9
She's out also.


9
Tá sí amuigh freisin.


9
She is down at the shop.


9
Tá sí thíos ag an siopa.


9
There is no one home except yourself?


9
Níl aon duine sa bhaile ach tú féín?


9
There is no one else here.


9
Níl aon duine eile ann.


9
her


10
a


10
her breakfast


10
a bricfeasta


10
at her meal


10
ag a béile


10
at her breakfast


10
ag a bricfeasta


10
at her lunch


10
ag a lón


10
at her dinner


10
ag a dinnéar


10
at her tea


10
ag a tae


10
at her supper


10
ag a suipéar


10
the child


10
an leanbh


10
the children


10
na leanaí


10
She is at her meal.


10
Tá sí ag a béile.


10
She is at her breakfast


10
Tá sí ag a bricfeasta.


10
She is at her lunch.


10
Tá sí ag a lón.


10
She is at her dinner.


10
Tá sí ag a dinnéar.


10
She is at her tea.


10
Tá sí ag a tae.


10
She is at her supper.


10
Tá sí ag a suipéar.


10
Are the children at the shop now?


10
An bhfuil na leanaí ag an siopa anois?


10
There's no one at the house.


10
Níl aon duine ag an teach.


10
I am at the door.


10
Tá mé ag an doras.


10
Is the girl at her tea?


10
An bhfuil an cailín ag a tae?


10
The teacher is at her supper.


10
Tá an múinteoir ag a suipéar.


10
The children are not at the station.


10
Níl na leanaí ag an stáisiún.


10
her lunch or their lunch


10
a lón


10
all


10
go léir


10
Where are the other children, Seán?


10
Cá bhfuil na leanaí eile, a Sheáin?


10
They are all in the school.


10
Tá siad go léir sa scoil.


10
They're at their lunch.


10
Tá siad ag a lón.


10
And where's the teacher?


10
Agus cá bhfuil an múinteoir?


10
She is in the house.


10
Tá sí sa teach.


10
Is Máire at her lunch still?


10
An bhfuil Máire ag a lón fós?


10
Yes, she's in the school.


10
Tá. Tá sí sa scoil.


10
who?


11
cé?


11
who is?


11
cé atá?


11
Who is there?


11
Cé atá ann?


11
Who is inside?


11
Cé atá istigh?


11
Who is outside?


11
Cé atá amuigh?


11
Who is above?


11
Cé atá thuas?


11
Who is below?


11
Cé atá thíos?


11
Who is sick?


11
Cé atá tinn?


11
Who is at the house?


11
Cé atá ag an teach?


11
Who is at home?


11
Cé atá sa bhaile?


11
Who is in the car?


11
Cé atá sa charr?


11
Who is at the fire?


11
Cé atá ag an tine? OR
Cé atá cois tine?


11
Who is upstairs?


11
Cé atá thuas an staighre?


11
Who is cold now?


11
Cé atá fuar anois?


11
Who is outside there?


11
Cé atá amuigh ansin?


11
Who is there at the door?


11
Cé atá ansin ag an doras?


11
with


11
le


11
with Brídín


11
le Brídín


11
in with you


11
isteach leat


11
crying


11
ag caoineadh


11
so, therefore


11
mar sin


11
Where are you, Seán?


11
Cá bhfuil tú, a Sheáin?


11
I'm here at the door.


11
Tá mé anseo ag an doras.


11
Who's inside with Brídín?


11
Cé atá istigh le Brídín?


11
There's no one inside now.


11
Níl aon duine istigh anois.


11
In with you, so; she's crying.


11
Isteach leat, mar sin; tá sí ag caoineadh.


11
on


12
ar


12
the table


12
an bord, na boird (m1)


12
on the table


12
ar an mbord


12
the bread


12
an t-arán


12
the butter


12
an t-im, na himeanna (m2)


12
the water


12
an t-uisce, na huiscí


12
the milk


12
an bainne (m4)


12
the tea


12
an tae, na taenna (m4)


12
the sugar


12
an siúcra, na siúcraí (m4)


12
The bread is on the table.


12
Tá an t-arán ar an mbord.


12
The butter is on the table.


12
Tá an t-im ar an mbord.


12
The water is on the table.


12
Tá an t-uisce ar an mbord.


12
The milk is on the table.


12
Tá an bainne ar an mbord.


12
The tea is on the table.


12
Tá an tae ar an mbord.


12
The sugar is on the table.


12
Tá an siúcra ar an mbord.


12
Is the milk on the table yet?


12
An bhfuil an bainne ar an mbord fós?


12
There's no bread on the table now.


12
Níl aon arán ar an mbord anois.


12
They're on the table, look.


12
Tá siad ar an mbord, féach.


12
That dirty thing is on the box.


12
Tá an rud salach sin ar an mbosca.


12
There's no one on the bus.


12
Níl aon duine ar an mbus.


12
Who's on the stairs now?


12
Cé atá ar an staighre anois?


12
everthing


12
gach rud


12
every


12
gach


12
certainly


12
cinnte


12
the jug


12
an crúiscín (m4)


12
in the jug


12
sa chrúiscín


12
I don't know


12
níl a fhios agam


12
a plate


12
pláta


12
on the plate


12
ar an bpláta


12
Mommy (when adressing her)


12
a mhamaí


12
Is everything on the table now, Mommy?


12
An bhfuil gach rud ar an mbord anois, a mhamaí?


12
Is there milk in the jug?


12
An bhfuil bainne sa chrúiscín?


12
Yes, and there's bread on the plate.


12
Tá, agus tá arán ar an bpláta.


12
Is the butter there?


12
An bhfuil an t-im ann?


12
Yes, certainly, it's on the plate.


12
Tá, cinnte, tá sé ar an bpláta.


12
You are very good.


12
Tá tú go han-mhaith.


12
Yes, everything is on the table now.


12
Is ea, tá gach rud ar an mbord anois.


12
is not? are not?


13
nach bhfuil?


13
isn't he/it?


13
nach bhfuil sé?


13
aren't they?


13
nach bhfuil siad?


13
on the street


13
ar an tsráid


13
on the road


13
ar an mbóthar


13
on the bus


13
ar an mbus


13
on the lorry


13
ar an leoraí


13
on the train


13
ar an traein


13
on the airplane


13
ar an eitleán


13
Isn't he on the street?


13
Nach bhfuil sé ar an tsráid?


13
Isn't he on the road?


13
Nach bhfuil sé ar an mbóthar?


13
Isn't he on the bus?


13
Nach bhfuil sé ar an mbus?


13
Isn't he on the lorry?


13
Nach bhfuil sé ar an leoraí?


13
Isn't he on the train?


13
Nach bhfuil sé ar an traein?


13
Isn't he on the airplane?


13
Nach bhfuil sé ar an eitleán?


13
Isn't Daddy on the train?


13
Nach bhfuil Daidí ar an traein?


13
No, he's on the bus.


13
Níl, tá sé ar an mbus.


13
Isn't the bread on the table?


13
Nach bhfuil an t-arán ar an mbord?


13
No, it's (the bread) in the box.


13
Níl, tá sé sa bhosca.


13
Is she at her dinner?


13
An bhfuil sí ag a dinnéar?


13
it OR him (direct object)


13
é


13
I see it OR I see him


13
feicim é


13
I don't see it OR I don't see him


13
ní fheicim é


13
thank you


13
go raibh maith agat


13
the paper


13
an páipéar, na páipéir (m1)


13
Is the paper here, mommy?


13
An bhfuil an páípéar anseo, a mhamaí?


13
Isn't it there on the table?


13
Nach bhfuil sé ansin ar an mbord?


13
It's not here. I don't see it. (the paper)


13
Níl sé anseo. Ní fheicim é.


13
Look, it's there, on the table at the door.


13
Féach, tá sé ansin, ar an mbord ag an doras.


13
Oh it is, I see it now. Thanks.


13
Ó tá, feicim anois é. Go raibh maith agat.


13
isn't she?
isn't it (feminine noun)?

14
nach bhfuil sí?


14
coming (verbal noun)


14
ag teacht


14
listening (verbal noun)


14
ag éisteacht


14
dancing (verbal noun)


14
ag damhsa


14
talking (verbal noun)


14
ag caint


14
working (verbal noun)


14
ag obair


14
learning (verbal noun)


14
ag foghlaim


14
She is coming.


14
Tá sí ag teacht.


14
She is dancing.


14
Tá sí ag damhsa.


14
She is talking


14
Tá sí ag caint.


14
She is listening.


14
Tá sí ag éisteacht.


14
She is working.


14
Tá sí ag obair.


14
She is learning.


14
Tá sí ag foghlaim.


14
Who is coming?


14
Cé atá ag teacht?


14
No one is listening.


14
Níl aon duine ag éisteacht.


14
Aren't they working?


14
Nach bhfuil siad ag obair?


14
Seán is learning.


14
Tá Seán ag foghlaim.


14
Are you talking?


14
An bhfuil tú ag caint?


14
The fat girl is dancing.


14
Tá an cailín ramhar ag damhsa.


14
why? (lit. who is the reason?)


14
cén fáth? (contraction of cé + an + noun fáth )


14
learning dance


14
ag foghlaim damhsa


14
Good day, mommy.


14
Dia duit, a mhamaí.


14
Good day, Seán. (replying)


14
Dia's Muire duit, a Sheáin.


14
Is Máire coming?


14
An bhfuil Máire ag teacht?


14
She's not coming yet.


14
Níl sí ag teacht fós.


14
She is in the school.


14
Tá sí sa scoil.


14
They are learning dance.


14
Tá siad ag foghlaim damhsa.


14
Oh indeed! Right enough.


14
Ó maise! ceart go leor.


14
Where is he?


15
Cá bhfuil sé?


15
the knife


15
an scian, na sceana (f2)


15
the fork


15
an forc, na foirc (m1)


15
the spoon


15
an spúnóg, na spúnóga (f2)


15
the plate


15
an pláta, na plátaí (m4)


15
the cup


15
an cupán, na cupáin (m1)


15
the saucer


15
an fochupán, na fochcupáin (m1)


15
Where is the knife?


15
Cá bhfuil an scian?


15
Where is the fork


15
Cá bhfuil an forc?


15
Where is the spoon?


15
Cá bhfuil an spúnóg?


15
Where is the plate?


15
Cá bhfuil an pláta?


15
Where is the cup?


15
Cá bhfuil an cupán?


15
Where is the saucer?


15
Cá bhfuil an fochupán?


15
Is the knife on the table?


15
An bhfuil an scian ar an mbord?


15
Isn't there a clean fork in the box?


15
Nach bhfuil forc glan sa bhosca?


15
There's a dirty cup and saucer on the table.


15
Tá cupán agus fochupán salach ar an mbord.


15
Is there a spoon in the sugar?


15
An bhfuil spúnóg sa siúcra?


15
There's no tea in that cup.


15
Níl tae sa chupán sin.


15
Isn't there milk in that tea?


15
Nach bhfuil bainne ar an tae sin?


15
in the cup


15
sa chupán


15
good girl


15
maith an cailín


15
I beg your pardon, excuse me (lit. take my apology)


15
gabh mo leithscéal


15
good boy


15
maith an buachaill


15
Look, Seán, the spoon is in the cup.


15
Féach, a Sheáin, tá an spúnóg sa chupán.


15
Oh it is; I beg your pardon.


15
Ó tá; gabh mo leithscéal.


15
Aren't _I_ good also, Mommy?


15
Nach bhfuil mise go maith freisin, a mhamaí?


15
You're wonderful, but where's that knife?


15
Tá tu go hiontach, ach cá bhfuil an scian sin?


15
Oh, it's (the knife) on the table.


15
Ó, tá sí ar an mbord.


15
Now isn't it (the knife) right?


15
Anois nach bhfuil sí ceart?


15
It is, good girl, Máire.


15
Tá, maith an cailín, a Mháire.


15
was, were


16
bhí


16
he was, it was


16
bhí sé


16
they were


16
bhí siad


16
eating


16
ag ithe


16
drinking


16
ag ól


16
going off, going away


16
ag imeacht


16
waiting


16
ag fanacht


16
running


16
ag rith


16
playing


16
ag imirt


16
He was eating.


16
Bhí sé ag ithe.


16
He was drinking.


16
Bhí sé ag ól.


16
He was going away.


16
Bhí sé ag imeacht.


16
He was waiting.


16
Bhí sé ag fanacht.


16
He was running.


16
Bhí sé ag rith.


16
He was playing.


16
Bhí sé ag imirt.


16
They were drinking the tea.


16
Bhí siad ag ól an tae.


16
You were running on the dirty road.


16
Bhí tú ag rith ar an mbóthar salach.


16
You were eating sugar?


16
Bhí tú ag ithe siúcra?


16
Who was working here?


16
Cé a bhí ag obair anseo?


16
The teacher was listening.


16
Bhí an múinteoir ag éisteacht.


16
ready


16
réidh


16
here!


16
seo!


16
probably


16
is dócha


16
after me


16
i mo dhiaidh


16
you're welcome


16
fáilte romhat


16
You are welcome, Máire.


16
Fáilte romhat, a Mháire.


16
Seán isn't here yet.


16
Níl Seán anseo fós.


16
He is coming, right enough.


16
Tá sé ag teacht, ceart go leor.


16
He is playing, probably.


16
Tá sé ag imirt, is dócha.


16
He's not, because he was running after me.


16
Níl, mar bhí sé ag rith i mo dhiaidh.


16
Máire was learning at home.


16
Bhí Máire ag foghlaim sa bhaile.


16
I see him coming now.


16
Feicim ag teacht anois é.


16
Here, dinner is ready.


16
Seo, tá an dinnéar réidh.


16
Thank you, Mommy.


16
Go raibh maith agat, a mhamaí.


16
we were


16
bhíamar
OR
bhí muid

16
was not, were not


17
ní raibh


17
he wasn't


17
ní raibh sé


17
they weren't


17
ní raibh siad


17
the (plural)


17
na


17
the boys


17
na buachaillí


17
the girls


17
na cailíní


17
the children


17
na leanaí


17
the guards


17
na gardaí


17
the teachers


17
na múinteoirí


17
the things


17
na rudaí


17
those things


17
na rudaí sin


17
The boys were not there.


17
Ní raibh na buachaillí ann.


17
The girls were not there.


17
Ní raibh na caillíní ann.


17
The children were not there.


17
Ní raibh na leanaí ann.


17
The guards were not there.


17
Ní raibh na gardaí ann.


17
The teachers were not there.


17
Ní raibh na múinteoirí ann.


17
Those things weren't there.


17
Ní raibh na rudaí sin ann.


17
The boys were on the road.


17
Bhí na buachaillí ar an mbóthar.


17
The girls were not at home.


17
Ní raibh na cailíní sa bhaile.


17
The children were in bed.


17
Bhí na leanaí sa leaba.


17
The guards were not at the house.


17
Ní raibh na gardaí ag an teach.


17
Weren't the teachers in the school?


17
Nach raibh na múinteoirí sa scoil?


17
Are those things in the box?


17
An bhfuil na rudaí sin sa bhosca?


17
at school


17
ar scoil


17
with (used with na and an)


17
leis


17
in the school


17
sa scoil


17
yesterday


17
inné


17
bold


17
dána


17
speaking to (idiom)


17
ag caint le


17
bold boy


17
buachaill dána


17
daddy (said when addressing him)


17
a dhaidí


17
The guards were in the school today, Daddy.


17
Bhí na gardaí sa scoil inniu, a dhaidí.


17
They weren't! Why?


17
Ní raibh siad! Cén fáth?


17
I don't know, but they were speaking to the teachers, and to a boy also.


17
Níl a fhios agam, ach bhí siad ag caint leis na múinteoirí, agus le buachaill freisin.


17
A bold boy, I suppose?


17
Buachaill dána, is dócha?


17
He wasn't at school yesterday.


17
Ní raibh sé ar scoil inné.


17
Ah! That's it, he wasn't at school yesterday.


17
Á-á! Sin é, ní raibh sé ar scoil inné.


17
He was bold.


17
Bhí sé dána.


17
pleasant


2
go haoibhinn


2
(not in lesson, but it's one of the eight adjectives with "go" when indicating subjective judgement)
wicked


2
go holc


2
(not in lesson, but it's one of the eight adjectives with "go" when indicating subjective judgement)
Aren't they on the road? They aren't, they are in the shop.


13
Nach bhfuil siad ar an mbóthar? Níl, tá siad sa siopa.


13
Aren't they on the street? They aren't, they are in the chapel.


13
Nach bhfuil siad ar an tsráid? Níl, tá siad sa séipéal.


13
Aren't the bread and the butter on the table? They aren't, they are in the box.


13
Nach bhfuil an t-arán agus an t-im ar an mbord? Níl, tá siad sa bhosca.


13
the dance


14
an damhsa, na damhsaí (m4)


14
the reason


14
an fáth, na fáthanna (m3)


14
It is deer season today. (Lit. It is time/season of the deer today.)14 Extra
Tá aimsir na fianna ann inniu.14 Extra
Spanish14 Extra
Spáinnis14 Extra
It wasn't cold.


17
Ní raibh sé fuar.


17
It wasn't warm/hot.


17
Ní raibh sé té.


17
It wasn't wet.


17
Ní raibh sé fliuch.


17
It wasn't dry.


17
Ní raibh sé tirim.


17
It wasn't dark.


17
Ní raibh sé dorcha.


17
It wasn't bright.


17
Ní raibh sé geal.


17
It wasn't very cold.


17
Ní raibh sé an-fhuar.


17
It wasn't very wet.


17
Ní raibh sé an-fhliuch.


17
It wasn't very bright.


17
Ní raibh sé an-gheal.


17
The day wasn't good.


17
Ní raibh an lá go maith.


17
The weather wasn't fine.


17
Ní raibh an aimsir go breá.


17
The weather wasn't nice.


17
Ní raibh an aimsir go deas.


17
The weather wasn't good.


17
Ní raibh an aimsir go maith.


17
The weather wasn't bad.


17
Ní raibh an aimsir go dona.


17
The weather wasn't beautiful.


17
Ní raibh an aimsir go hálainn.


17
The weather wasn't wonderful.


17
Ní raibh an aimsir go hiontach.


17
The night wasn't nice.


17
Ní raibh an oíche go deas.


17
The morning wasn't bad.


17
Ní raibh an mhaidin go dona.


17
It was beautiful yesterday, thank God.


17
Bhí sé go hálainn inné, buíochas le Dia.


17
He was not big, he was small.


17
Ní raibh sé mór, bhí sé beag.


17
He was not old, he was young.


17
Ní raibh sé sean, bhí sé óg.


17
They were not well, they were ill.


17
Ní raibh siad go maith, bhí siad tinn.


17
She was not fat, she was thin.


17
Ní raibh sí ramhar, bhí sí tanaí.


17
You were not weak, you were strong.


17
Ní raibh tú lag, bhí tú láidir.


17
He was not dirty, he was clean.


17
Ní raibh sé salach, bhí sé glan.


17
They were not inside, they were outside.


17
Ní raibh siad istigh, bhí siad amuigh.


17
He was not above.


17
Ní raibh sé thuas.


17
He was not here at all.


17
Ní raibh sé anseo ar chor ar bith.


17
They were not below yet.


17
Ní raibh siad thíos fós.


17
There wasn't anyone at home.


17
Ní raibh aon duine sa bhaile.


17
There wasn't anything in the boat.


17
Ní raibh aon rud sa bhád.


17
There wasn't anyone in the bus.


17
Ní raibh aon duine sa bhus.


17
in (with nouns beginning with a consonant)


18
i


18
in (when used with a noun beginning with a vowel or fh)


18
in


18
Was he? Was it?


18
an raibh sé?


18
were they?


18
an raibh siad?


18
in a bus


18
i mbus


18
in a train


18
i dtraein


18
in a boat


18
i mbád


18
in a ship


18
i long


18
in an airplane


18
in eitléan


18
in a car


18
i gcarr


18
ever, never


18
riamh


18
last night


18
aréir


18
the priest


18
an sagart (m1)


18
Was he ever in a bus?


18
An raibh sé i mbus riamh?


18
Was he ever in a train?


18
An raibh sé i dtraein riamh?


18
Was he ever in a boat?


18
An raibh sé i mbád riamh?


18
Was he ever in a ship?


18
An raibh sé i long riamh?


18
Was he ever in a plane?


18
An raibh sé in eitléan riamh?


18
Was he ever in a car?


18
An raibh sé i gcarr riamh?


18
Were they in a bus on the road?


18
An raibh siad i mbus ar an mbóthar?


18
The priest was in a car.


18
Bhí an sagart i gcarr.


18
Those girls were never in a train.


18
Ní raibh na cailíní sin i dtraein riamh.


18
Were the children at the chapel?


18
An raibh na leanaí ag an séipéal?


18
They were at school, I suppose?


18
Bhí siad ar scoil, is dócha?


18
Were you dancing last night?


18
An raibh tú ag damhsa aréir?


18
a couple


18
cúpla (an cúpla, na cúplaí, m4)


18
a couple of others (a couple other people)


18
cúpla duine eile


18
any other person


18
aon duine eile


18
because


18
mar


18
also


18
freisin


18
here's the bread


18
seo an t-arán


18
Here's the bread, Mommy.


18
Seo an t-arán, a mhamaí.


18
Was Cáit in the shop?


18
An raibh Cáit sa siopa?


18
Was anyone else there?


18
An raibh aon duine eile ann?


18
Máire was working in the shop also, and there were a couple of other people there.


18
Bhí Máire ag obair sa siopa freisin, agus bhí cúpla duine eile ann .


18
Is Cáit all right again?


18
An bhfuil Cáit go maith arís?


18
She is, probably, because she was working.


18
Tá, is dócha, mar bhí sí ag obair.


18
Was it ever cold?


18
An raibh sé fuar riamh?


18
Was it warm?


18
An raibh sé té?


18
Was it wet?


18
An raibh sé fliuch?


18
Was it ever dry?


18
An raibh sé tirim riamh?


18
Was it dark?


18
An raibh sé dorcha?


18
Was it bright?


18
An raibh sé geal?


18
Was it very cold?


18
An raibh sé an-fhuar?


18
Was it very wet?


18
An raibh sé an-fhliuch?


18
Was it ever very bright?


18
An raibh sé an-gheal riamh?


18
Was the day good?


18
An raibh an lá go maith?


18
Was the weather fine?


18
An raibh an aimsir go breá?


18
Was the weather nice?


18
An raibh an aimsir go deas?


18
Wasn't the weather good?


18
Nach raibh an aimsir go maith?


18
Was the weather bad?


18
An raibh an aimsir go dona?


18
Was the weather beautiful?


18
An raibh an aimsir go hálainn?


18
Was the weather wonderful?


18
An raibh an aimsir go hiontach?


18
Was the night nice?


18
An raibh an oíche go deas?


18
Was the morning bad?


18
An raibh an mhaidin go dona?


18
Was it beautiful yesterday?


18
An raibh sé go hálainn inné?


18
Was he very big? No, he was small.


18
An raibh sé an-mhór? Ní raibh, bhí sé beag.


18
Was he old? No, he was young.


18
An raibh sé sean? Ní raibh, bhí sé óg.


18
Were they well? No, they were ill.


18
An raibh siad go maith? Ní raibh, bhí siad tinn.


18
Was she ever fat? No, she was thin.


18
An raibh sí ramhar riamh? Ní raibh, bhí sí tanaí.


18
Were you weak? No, I was strong.


18
An raibh tú lag? Ní raibh, bhí mé láidir.


18
Was he dirty? No, he was clean.


18
An raibh sé salach? Ní raibh, bhí sé glan.


18
Weren't they inside?


18
Nach raibh siad istigh?


18
Wasn't he above?


18
Nach raibh sé thuas?


18
Wasn't he here at all?


18
Nach raibh sé anseo ar chor ar bith?


18
Weren't they below yet?


18
Nach raibh siad thíos fós?


18
Was anyone at home?


18
An raibh aon duine sa bhaile?


18
Was anything in the boat?


18
An raibh aon rud sa bhád?


18
Was anyone in the bus?


18
An raibh aon duine sa bhus?


18
there (in terms of existence, not in terms of location)


19
ann


19
wasn't he? / wasn't it?


19
nach raibh sé?


19
where was he?


19
cá raibh sé?


19
the cat


19
an cat, m1


19
the dog


19
an madra, m4


19
the cow


19
an bhó, f4


19
the horse


19
an capall, m1


19
the donkey


19
an t-asal, m1


19
the sheep (singular)


19
an chaora, f5


19
Wasn't the cat there?


19
Nach raibh an cat ann?


19
Wasn't the dog there?


19
Nach raibh an madra ann?


19
Wasn't the cow there?


19
Nach raibh an bhó ann?


19
Wasn't the horse there?


19
Nach raibh an capall ann?


19
Wasn't the donkey there?


19
Nach raibh an t-asal ann?


19
Wasn't the sheep there?


19
Nach raibh an chaora ann?


19
She was in another house.


19
Bhí sí i dteach eile.


19
Wasn't that weak sheep eating?


19
Nach raibh an chaora lag sin ag ithe?


19
Where was the horse working yesterday?


19
Cá raibh an capall ag obair inné?


19
The donkey was waiting at the door.


19
Bhí an t-asal ag fanacht ag an doras.


19
Wasn't the teacher coming in the car?


19
Nach raibh an múinteoir ag teacht sa charr?


19
Where was the cow today?


19
Cá raibh an bhó inniu?


19
very long


19
an-fhada


19
a long time


19
i bhfad


19
a couple of minutes


19
cúpla nóiméad


19
many people


19
a lán daoine


19
waiting for you


19
ag fanacht leat


19
I knew (you) were


19
bhí a fhíos agam go raibh


19
playing


19
ag súgradh OR ag imirt


19
You were a long time, Máire. Where were you?


19
Bhí tú i bhfad, a Mháire. Cá raibh tú?


19
I was in the shop.


19
Bhí mé sa siopa.


19
I know, but you were very long.


19
Tá a fhios agam, ach bhí tú an-fhada.


19
There were many people there.


19
Bhí a lán daoine ann.


19
You were playing on the road, probably.


19
Bhí tú ag súgradh ar an mbóthar, is dócha.


19
(I) was, for a couple minutes.


19
Bhí, cúpla nóiméad.


19
_I_ was waiting for you.


19
Bhí mise ag fanacht leat.


19
a clock


20
clog


20
what time is it?


20
cén t-am é?


20
one o'clock


20
a haon a chlog


20
one (for counting & time)


20
a haon, m1


20
one (for counting & time)


20
an t-aon (ns); an aoin (gs)

na haonta (np); na n-aonta (gp)
two (for counting & time)


20
a dó, m4


20
two (for counting & time)


20
an dó (ns); an dó (gs)

na dónna (np); na ndónna (gp)
three (for counting & time)


20
a trí, m4


20
three (for counting & time)


20
an trí (ns); an trí (gs)

na tríonna (np); na dtríonna (gp)
four (for counting & time)


20
a ceathair, m4


20
four (for counting & time)


20
an ceathair (ns); an cheathair (gs);

na ceathaireanna (np); na gceathaireanna (gp)
five (for counting & time)


20
a cúig, m4


20
five (for counting & time)


20
an cúig (ns); an chúig (gs);

na chúigeanna (np); na gcúigeanna (gp)
six (for counting & time)


20
a sé, m4


20
six (for counting & time)


20
an sé (ns); an tsé (gs)

na séanna (np); na séanna (gp)
It is one o'clock.


20
Tá sé a haon a chlog.


20
It is two o'clock.


20
Tá sé a dó a chlog.


20
It is three o'clock.


20
Tá sé a trí a chlog.


20
It is four o'clock.


20
Tá sé a ceathair a chlog.


20
It is five o'clock.


20
Tá sé a cúig a chlog.


20
It is six o'clock.


20
Tá sé a sé a chlog.


20
What time is it now, Máire?


20
Cén t-am é anois, a Mháire?


20
It is not one o'clock yet.


20
Níl sé a haon a chlog fós.


20
What time was he here last night?


20
Cén t-am a bhí sé anseo aréir?


20
He was there at six o'clock.


20
Bhí sé ansin ar a sé a chlog.


20
Wasn't he there at five?


20
Nach raibh sé ann ar a cúig?


20
Where were you at two o'clock today?


20
Cá raibh tú ar a dó a chlog inniu?


20
late, slow (adj.)


20
mall


20
late, slow (adj.)


20
mall (ns) mall (ms) moille(gf)

malla (np)

níos/is moille (comp.)
here you are (idiom-used when handing something to someone)


20
seo duit


20
here you are (idiom-used when handing something to someone)


20
used when handing something to someone
many


20
mórán, m1


20
many


20
an mórán (ns); an mhóráin (gs)

na móráin (np); na mórán (gp)
full, adj.


20
lán


20
full, adj.


20
lán (ns); láin (gm); láine (gf)

lána (np)

níos/is láine (comp)
You're welcome, Pádraig.


20
Fáilte romhat, a Phádraig.


20
You're late today.


20
Tá tú mall inniu.


20
Am (I) now? What time is it?


20
An bhfuil anois? Cén t-am é?


20
The bus was slow, probably.


20
Bhí an bus mall, is dócha.


20
Were there many people (on it)?


20
An raibh mórán daoine ann?


20
It was, certainly. It was full.


20
Bhí, cinnte. Bhí sé lán.


20
Here's the tea now. (Here you are, the tea, now)


20
Seo dúit an tae, anois.


20
time, n.


20
an t-am, na hamanna (m3)


20
time, n.


20
an t-am (ns); an ama (gs);

na hamanna (np); na n-amanna (gp)]
many (quantity noun)


20
mórán, m1


20
many (quantity noun)


20
an mórán (ns); an mhóráin (gs);

na móráin (np); na mórán (gp)
how much?


21
cá mhéad?


21
how much?


21
[interrogative pron. + noun (méad - alternate form of méid used for the meaning amount)]
a penny


21
pingin, f2


21
a penny


21
an phingin (ns); na pingine (gs);

na pinginí (np); na bpinginí (gp)
a shilling


21
scilling, f2


21
a shilling


21
an scilling (ns); na scillinge (gs);

na scillingí (np); na scillingí (gp)
a pound (pound sterling or pound weight)


21
punt, m1


21
a pound (pound sterling or pound weight)


21
an punt (ns); an phuint (gs);

na puint (np); na bpunt (gp)
a sixpence


21
réal, m1


21
a sixpence


21
an réal (ns); an réil (gs);

na réalacha (np); na réalacha (gp)
it costs a shilling


21
tá scilling air


21
it costs a shilling


21
literally - a shilling is on it
it cost a shilling


21
bhí scilling air


21
it cost a shilling


21
literally - a shilling was on it
two pennies


21
dhá phingin


21
three pennies


21
trí phingin


21
four pennies


21
ceithre phingin


21
five pennies


21
cúig phingin


21
six pennies


21
sé phingin


21
amount


21
méid, m4 (in text, altnerate form is used - méad)


21
amount


21
an méid (ns); an mhéid (gs);

na méideanna (np); na méideanna (gp)
that is the amount (that's all)


21
sin an méid


21
that is the amount (that's all)


21
determiner + definite article + noun
anything else


21
aon rud eile


21
anything else


21
num. noun + noun + adj.
please


21
más é dó thoil é


21
please


21
contraction of má + is + masc. obj. pron. + noun + plus masc. obj. pron.
reply to Slán leat!


21
Slán agat!


21
2 shillings


21
dhá scilling


21
3 shillings


21
trí scilling


21
4 shillings


21
ceithre scilling


21
five shillings


21
cúig scilling


21
six shillings


21
sé scilling


21
two pounds


21
dhá phunt


21
three pounds


21
trí phunt


21
four pounds


21
ceithre phunt


21
five pounds


21
cúig phunt


21
six pounds


21
sé phunt


21
It cost a pound.


21
Bhí punt air.


21
It cost two pounds.


21
Bhí dhá phunt air.


21
one pound


21
aon phunt


21
one shilling


21
aon scilling


21
It cost three pounds.


21
Bhí trí phunt air.


21
It cost four pounds.


21
Bhí ceithre phunt air.


21
It cost five pounds.


21
Bhí cúig phunt air.


21
It cost six pounds.


21
Bhí sé phunt air.


21
How much is the butter today?


21
Cá mhéad atá ar an im inniu?


21
It costs five shillings now.


21
Tá cúig scilling air anois.


21
Does that cost six pounds?


21
An bhfuil sé phunt air sin?


21
No, it costs five pounds and five shillings


21
Níl. Tá cúig phunt agus cúig scilling air.


21
The tea cost four shillings and a sixpence.


21
Bhí ceithre scilling agus réal ar an tae.


21
Didn't it cost a sixpence, Mommy?


21
Nach raibh réal air, a mhámai?


21
Good day (reply). How much is the butter today?


21
Dia's Muire duit. Cá mhéad atá ar an im inniu?


21
Four shillings and a sixpence a pound.


21
Ceithre scilling agus réal an punt.


21
Two pounds, please.


21
Dhá phunt, más é dó thoil é.


21
Anything else now?


21
Aon rud eile anois?


21
Four pounds of sugar also. That's all.


21
Ceithre phunt siúcra freisin. Sin an méid.


21
Thank you. Good-bye now.


21
Go raibh maith agat. Slán leat anois.


21
it (masculine thing) or him


22
é


22
it (feminine thing)


22
í


22
is it ____?


22
an ____ é? OR an ____í?


22
a dress, a frock


22
gúna (an gúna, na gúnaí, m4)


22
a dress, a frock


22
an gúna (ns); an ghúna (gs);

na gúnaí (np); na ngúnaí (gp)
m4
a hat


22
hata (an hata, na hataí, m4)


22
a hat


22
an hata (ns); an hata (gs);

na hataí (np); na hataí (gp)
m4
a coat


22
cóta (an cóta, na cotaí, m4)


22
a coat


22
an cóta (ns) an chóta (gs);

na cótaí (np); na gcótaí (gp)
m4
a stocking


22
stoca (an stoca, na stocaí)


22
a stocking


22
an stoca (ns); an stoca (gs);

na stocaí (np); na stocaí (gp)
m4
a pair of pants / trousers


22
bríste (an bríste, na brístí, m4)


22
a pair of pants / trousers


22
an bríste (ns); an bhríste (gs);

na brístí (np); na mbrístí (gp)
m4
a cap


22
caipín (an caipín, na caipíní, m4)


22
a cap


22
an caipín (ns); an chaipín (gs);

na caipíní (np); na gcaipíní (gp)
m4
new, adj.


22
nua


22
new, adj.


22
nua (ns); nua (gm); nua (gf);

nua (np); níos/is nua (comp.)
Is it a new dress? It is.


22
An gúna nua é? Is ea.


22
Is it a new coat? It is.


22
An cóta nua é? Is ea.


22
Is it a new pair of pants? It is.


22
An bríste nua é? Is ea.


22
Is it a new hat? It is.


22
An hata nua é? Is ea.


22
Is it a new stocking? It is.


22
An stoca nua é? Is ea.


22
Is it a new cap? It is.


22
An caipín nua é? Is ea.


22
Is that a good boy?


22
An buachaill maith é sin?


22
Is that a clean cup?


22
An cupán glan é sin?


22
Is it a slow train?


22
An traein mhall í?


22
Is she a new teacher?


22
An múinteoir nua í sin?


22
Is it a good day?


22
An lá maith é?


22
Is that hot water in the cup?


22
An uisce te é sin sa chupán?


22
may you live to wear it!


22
go maire tú é!


22
You are beautiful today, Cáit.


22
Tá tú go hálainn inniu, a Cháit.


22
Why, Nora?


22
Cén fáth, a Nóra?


22
That nice dress. It it a new dress?


22
An gúna deas sin. An gúna nua é?


22
No it isn't indeed, that is old now.


22
Ní hea, muise, tá sé sin sean anois.


22
And the hat, it is nice also.


22
Agus an hata, tá sé go deas freisin.


22
The hat is new, all right.


22
Tá an hata nua, ceart go leor.


22
Well, may you live to wear it, it is very nice.


22
Go maire tú é, tá sé go han-deas.


22
very nice


22
go han-deas


22
beautiful


22
álainn


22
beautiful


22
álainn (ns); álainn (gm); áille (gf);
áille (np); níos/is áille (comp.)
in, inwards (implying motion towards the inside)


23
isteach


23
out, outwards (implying motion towards the outside)


23
amach


23
home, homewards (implies motion towards home)


23
abhaile


23
he went off, he went away


23
d'imigh sé


23
he came


23
tháinig sé


23
he ran


23
rith sé


23
he walked


23
shiúil sé


23
he leapt


23
léim sé


23
he fell


23
thit sé


23
He went away in.


23
D'imigh sé isteach.


23
He came in.


23
Tháinig sé isteach.


23
He ran in.


23
Rith sé isteach.


23
He walked in.


23
Shiúil sé isteach.


23
He leapt in.


23
Léim sé isteach.


23
He fell in.


23
Thit sé isteach.


23
Daddy went away outside.


23
D'imigh Daidí amach.


23
The children came home.


23
Tháinig na leanaí abhaile.


23
The dirty dog ran into the house.


23
Rith an madra salach isteach sa teach.


23
The man walked out here.


23
Shiúil an fear amach anseo.


23
I fell into water. (I fell in in water.)


23
Thit mé isteach in uisce.


23
The cat leaped on the table.


23
Léim an cat ar an mbord.


23
since, ago


23
ó shin


23
since, ago


23
Literally - from that (time)
where (not cá)


23
cén áit?


23
where (not cá)


23
Literally - what is the place?

(cé + an) + noun (an áit)
she (emphatic)


23
sise


23
to, until


23
go dtí


23
to, until


23
compound preposition
either


23
ach oiread


23
either


23
idiom
is it? (cupla)


23
an ea?


23
a couple of minutes ago


23
cúpla nóiméad ó shin


23
he went away out a couple of minutes ago


23
d'imigh sé amach cúpla nóiméad ó shin


23
the place


23
an áit, na háiteanna, f2


23
the place


23
an áit (ns); na háite (gs);

na háiteanna (np); na n-áiteanna (gp)
I don't know. He's in the garden, probably.


23
Níl a fhios agam. Tá sé sa ghairdín, is dócha.


23
Isn't Máire here either?


23
Nach bhfuil Máire anseo ach oiread?


23
_She_ ran out also.


23
Rith sise amach freisin.


23
To Daddy, is it?


23
Go dtí daidí, an ea?


23
Yes, probably. (using the cupla)


23
Is ea, is dócha.


23
He went away out.


23
D'imigh sé amach.


23
He came out.


23
Tháinig sé amach.


23
He ran out.


23
Rith sé amach.


23
He walked out.


23
Shiúil sé amach.


23
He leapt out.


23
Léim sé amach.


23
He fell out.


23
Thit sé amach.


23
The boy went away home.


23
D'imigh an buachaill abhaile.


23
The girl came home.


23
Tháinig an cailín abhaile.


23
The woman ran home.


23
Rith an bhean abhaile.


23
The man walked home.


23
Shiúil an fear abhaile.


23
The priest came in.


23
Tháinig an sagart isteach.


23
The children went off inside.


23
D'imigh na leanaí isteach.


23
The thin man came in.


23
Tháinig an fear tanaí isteach.


23
The woman ran in.


23
Rith an bhean isteach.


23
She walked in.


23
Shiúil sí isteach.


23
The dog leaped in.


23
Léim an madra isteach.


23
The sheep fell in into water.


23
Thit an chaora isteach in uisce.


23
he didn't go off / he didn't go away


24
níor imigh sé


24
he didn't come


24
níor tháinig sé


24
he didn't run


24
níor rith sé


24
he didn't walk


24
níor shiúil se


24
he didn't leap


24
níor léim sé


24
he didn't fall


24
níor thit sé


24
he didn't go away outwards


24
níor imigh sé amach


24
he didn't come out


24
níor tháinig sé amach


24
he didn't run out


24
níor rith sé amach


24
he didn't walk out


24
níor shiúil se amach


24
he didn't leap out


24
níor léim sé amach


24
he didn't fall out


24
níor thit sé amach


24
ill, sick


24
tinn


24
early, soon


24
go luath


24
he went off with himself


24
d'imigh sé leis


24
tired


24
tuirseach


24
to sleep, to bed


24
a chodladh


24
he didn't go away in


24
níor imigh sé isteach


24
he didn't come in


24
níor tháinig sé isteach


24
he didn't run in


24
níor rith sé isteach


24
he didn't walk in


24
níor shiúil sé isteach


24
he didn't leap in


24
níor léim sé isteach


24
he didn't fall in


24
níor thit sé isteach


24
He didn't go away in either.


24
Níor imigh sé isteach ach oiread.


24
He didn't come to school today.


24
Níor tháinig sé ar scoil inniu.


24
Seán didn't run to the shop.


24
Níor rith Seán go dtí an siopa.


24
She didn't walk home.


24
Níor shiúil sí abhaile.


24
The dog didn't jump into the clean water.


24
Níor léim an madra isteach in uisce glan.


24
The boy didn't fall on the road.


24
Níor thit an buachaill ar an mbóthar.


24
Seán didn't come home yet?


24
Níor tháinig Seán abhaile fós?


24
He did (come), but he went off with himself to bed.


24
Tháinig, ach d'imigh sé leis a chodladh.


24
Is he sick?


24
An bhfuil sé tinn?


24
No (he isn't), indeed, but he was tired.


24
Níl, muise, ach bhí sé tuirseach.


24
And where's Máire?


24
Agus cá bhfuil Máire?


24
_She_ went off to bed also.


24
D'imigh síse a chodladh freisin.


24
They (all) went off early tonight.


24
D'imigh siad go luath anocht.


24
what time did he come?


25
cén t-am ar tháinig sé?


25
he came at seven o'clock


25
Tháinig sé ar a seacht a chlog.


25
seven o'clock


25
a seacht a chlog


25
eight o'clock


25
a hocht a chlog


25
nine o'clock


25
a naoi a chlog


25
ten o'clock


25
a deich a chlog


25
eleven o'clock


25
a haon déag a chlog


25
twelve o'clock


25
a dó dhéag a chlog


25
he came at eight o'clock


25
Tháinig sé ar a hocht a chlog.


25
he came at nine o'clock


25
Tháinig sé ar a naoi a chlog.


25
he came at ten o'clock


25
Tháinig sé ar a deich a chlog.


25
he came at eleven o'clock


25
Tháinig sé ar a haon déag a chlog.


25
he came at twelve o'clock


25
Tháinig sé ar a dó dhéag a chlog.


25
What time did you come home yesterday?


25
Cén t-am ar tháinig tú abhaile inné?


25
The girls came here at eight o'clock.


25
Tháinig na cailíní anseo ar a hocht a chlog.


25
He went away out at ten o'clock.


25
D'imigh sé amach ar a deich a chlog.


25
He was drinking at eleven o'clock.


25
Bhí sé ag ól ar a haon déag a chlog.


25
Were you waiting until seven o'clock?


25
An raibh tú ag fanacht go dtí a seacht a chlog?


25
last night


25
aréir


25
after


25
tar éis


25
nor


2525
soon, early


25
luath


25
(it) was not


25
ní raibh


25
Where were you last night, Seán?


25
Cá raibh tú aréir, a Sheáin?


25
Ah, I was out there.


25
Á, bhí mé amuigh ansin.


25
You were late coming in.


25
Bhí tú mall ag teacht isteach.


25
(I) was not, I came in after ten.


25
Ní raibh, tháinig mé isteach tar éis a deich.


25
After ten! _I_ went off to bed at eleven.


25
Tar éis a deich! D'imigh mise a chodladh ar a haon déag.


25
The clock was fast, I suppose.


25
Bhí an clog luath, is dócha.


25
It wasn't fast at all, indeed.


25
Ní raibh ná luath, muise.


25
I ran home after seven.


25
Rith mé abhaile tar éis a seacht.


25
The teacher walked in at twelve.


25
Shiúil an múinteoir isteach ar a dó dhéag.


25
The cat leapt on the table a couple of minutes ago.


25
Léim an cat ar an mbord cúpla nóiméad ó shin.


25
The dog fell in the water at nine.


25
Thit an madra isteach in uisce ar a naoi.


25
The horse didn't come in either.


25
Níor tháinig an capall isteach ach oiread.


25
What time did the donkey come home?


25
Cén t-am ar tháinig an t-asal abhaile?


25
What time did the sheep go away out?


25
Cén t-am ar imigh an chaora amach?


25
What time did the priest come in?


25
Cén t-am ar tháinig an sagart isteach?


25
interrogative particle for past tense


26
ar


26
negative interrogative particle for past tense


26
nár


26
did he go away? / did he go off?


26
ar imigh sé?


26
did he come?


26
ar tháinig sé?


26
did he run?


26
ar rith sé?


26
did he walk?


26
ar shiúil sé?


26
did he leap?


26
ar léim sé?


26
did he fall?


26
ar thit sé?


26
didn't he go off? / didn't he go away?


26
nár imigh sé?


26
didn't he come?


26
nár tháinig sé?


26
didn't he run?


26
nár rith sé?


26
didn't he walk?


26
nár shiúil sé?


26
didn't he leap?


26
nár léim sé?


26
didn't he fall?


26
nár thit sé?


26
Did he go away yet?


26
Ar imigh sé fós?


26
Did he come yet?


26
Ar tháinig sé fós?


26
Did he run yet?


26
Ar rith sé fós?


26
Did he walk yet?


26
Ar shiúil sé fós?


26
Did he leap yet?


26
Ar léim sé fós?


26
Did he fall yet?


26
Ar thit sé fós?


26
Didn't the boys go off home?


26
Nár imigh na buachaillí abhaile?


26
above (with movement), up, upwards


26
suas


26
below (with movement), down, downwards


26
síos


26
Did the girls come to school?


26
Ar tháinig na cailíní ar scoil?


26
They didn't run inside into the house.


26
Níor rith siad isteach sa teach.


26
The priest walked up the chapel.


26
Shiúil an sagart suas an séipéal.


26
Didn't the cat leap inside into that box?


26
Nár léim an cat isteach sa bhosca sin?


26
Did the cap fall downwards into water?


26
Ar thit an caipín síos in uisce?


26
if


2626
if


26
'má' implies a possible condition. It can take the present or past tense and it causes lenition, if possible. The pattern for the use of ' má' is:
present tense: Má thagann sé, gheobhaidh sé an t-airgead. (If he comes, he will get the money).[present condition + future results]

past tense: Má tháinig sé, fuair sé an t-airgead. (If he came, he got the money)(past condition + past results)
God save all here! / May God come among us here! (literally God here in)


26
Dia anseo isteach!


26
tonight


26
anocht


26
please


26
más é do thoil é


26
please


26
lit. if it is your will)

copula (má + is) + masc. pron. + poss. pron. + noun + masc. pron.
a pint


26
pionta

an pionta, na piontaí, m4

26
a pint


26
an pionta (ns); an phionta (gs)

na piontaí (np); na bpiontaí (gp)
Didn't Mícheál come yet?


26
Nár tháinig Mícheál fós?


26
(He) didn't come; isn't he late tonight?


26
Níor tháinig; nach bhfuil sé mall anocht?


26
(He) is, certainly. Wasn't the day good?


26
Tá, cinnte. Nach raibh an lá go maith?


26
It was beautiful, thank God.


26
Bhí sé go hálainn, buíochas le Dia.


26
A pint, please


26
Pionta, más é do thoil é.


26
Did Daddy go away in a ship?


26
Ar imigh Daidí i long?


26
Did the children come home?


26
Ar tháinig na leanaí abhaile?


26
will, desire, wish


26
toil, f3


26
will, desire, wish


26
an toil (ns); na tola (gs), f3
Did the dirty dog run into the house?


26
Ar rith an madra salach isteach sa teach?


26
Did the man walk out here?


26
Ar shiúil an fear amach anseo?


26
Did you fall in into water?


26
Ar thit tú isteach in uisce?


26
Did the cat leap on the table?


26
Ar léim an cat ar an mbord?


26
Didn't they go off inside either?


26
Nár imigh siad isteach ach oiread?


26
Didn't she come to school yesterday?


26
Nár tháinig sí ar scoil inné?


26
Didn't the teacher walk home?


26
Nár shiúil an múinteoir abhaile?


26
Didn't the cow jump in into the clean water?


26
Nár léim an bhó isteach in uisce glan?


26
Didn't the little girl fall on the road?


26
Nár thit an cailín beag ar an mbóthar?


26
the lesson


27
an ceacht, na ceachtanna, m3


27
the lesson


27
an ceacht (ns); an cheachta (gs);
na ceachtanna (np); na gceachtanna (gp)
the boy said


27
dúirt an buachaill


27
the boy said


27
irreg. past of abair - say
the boy did / the boy made


27
rinne an buachaill


27
the boy did / the boy made


27
irreg. past of déan - do/make
the boy got


27
fuair an buachaill


27
the boy got


27
irreg. past of faigh - get
the boy heard


27
chuala an buachaill


27
the boy heard


27
irreg past of cois - hear
the teacher saw


27
chonaic an múinteoir


27
the teacher saw


27
irreg past of feic - see
the teacher gave


27
thug an múinteoir


27
the teacher gave


27
irreg past of tabhair - give
the teacher listened to


27
d'éist an múinteoir le


27
The boy said the lessons.


27
Dúirt an buachaill na ceachtanna.


27
The boy did the lessons.


27
Rinne an buachaill na ceachtanna.


27
The boy got the lessons.


27
Fuair an buachaill na ceachtanna.


27
The teacher saw the lessons.


27
Chonaic an múinteoir na ceachtanna.


27
The teacher gave the lessons.


27
Thug an múinteoir na ceachtanna.


27
The teacher listened to the lessons.


27
D'éist an múinteoir leis na ceachtanna.


27
Mommy made the tea at four o'clock.


27
Rinne mamaí an tae ar a ceathair a chlog.


27
The boys heard the teacher coming.


27
Chuala na buachaillí an múinteoir ag teacht.


27
I got the new coat yesterday.


27
Fuair mé an cóta nua inné.


27
The priest said that in the school.


27
Dúirt an sagart é sin sa scoil.


27
The guard saw Seán on the bicycle.


27
Chonaic an garda Seán ar an rothar.


27
The teacher gave five shillings.


27
Thug an múinteoir cúig scilling.


27
I got _____ for you


27
Fuair mé _____ duit


27
back


27
ar ais


27
ice-cream


27
uachtar reoite


27
here it is (literally - here to you it)


27
seo duit é


27
here are the six pennies (literally - here to you the six pennies)


27
seo duit na sé phingin


27
I got the paper for you, Daddy. Here it is.


27
Fuair mé an páipéar duit, a dhaidí. Seo duit é.


27
You weren't long.


27
Ní raibh tú i bhfad.


27
I ran to the shop and back.


27
Rith mé go dtí an siopa agus ar ais.


27
A very good boy, you.


27
Buachaill an-mhaith thú.


27
You got an ice-cream, I suppose. I did, certainly.


27
Fuair tú uachtar reoite, is dócha? Fuair, cinnte.


27
Here (to you) the six pennies.


27
Seo duit na sé phingin.


27
The boy listened to the teacher.


27
D'éist an buachaill leis an múinteoir.


27
Those girls heard the teacher talking.


27
Chuala na cailíní sin an múinteoir ag caint.


27
What are the 11 irregular verbs in Irish?

27
Abair: Deirim- I say, Dúirt mé- I said
Beir: Beirim- I catch, Rug mé- I caught
Bí: Táim/Tá mé- I am, Bhí mé- I was
Clois: Cloisim- I hear, Chuala mé- I heard
Déan: Déanaim- I do/make, Rinne mé- I did/made
Faigh : Faighim- I get, Fuair mé- I got
Feic: Feicim- I see, Chonaic mé- I saw
Ith: Ithim- I eat, D'ith mé- I ate
Tabhair: Tugaim- I give, Thug mé- I gave
Tar: Tagaim- I come, Tháinig mé- I came
Téigh: Téim- I go, Chuaigh mé- I went
negative particle for irregular past tense verbs


2828
that (masc. direct object)


28
é sin


28
I didn't say


28
ní dúirt mé


28
I didn't do


28
ní dhearna mé


28
I didn't get / I didn't find


28
ní bhfuair mé


28
I didn't see


28
ní fhaca mé


28
I didn't give


28
níor thug mé


28
I didn't hear


28
níor chuala mé


28
I didn't say that.


28
Ní dúirt mé é sin.


28
I didn't do that. / I didn't make that.


28
Ní dhearna mé é sin.


28
I didn't get that.


28
Ní bhfuair mé é sin.


28
I didn't see that.


28
Ní fhaca mé é sin.


28
I didn't give that.


28
Níor thug mé é sin.


28
I didn't hear that.


28
Níor chuala mé é sin.


28
He didn't do that lesson yet.


28
Ní dhearna sé an ceacht sin fós.


28
Daddy heard _you_ and Bríd talking.


28
Chuala daidí thusa agus Bríd ag caint.


28
The children got ice-cream.


28
Fuair na leanaí uachtar reoite.


28
I didn't give but three shillings yet.


28
Níor thug mé ach trí scilling fós.


28
Tómas didn't say that lesson.


28
Ní dúirt Tomás an ceacht sin.


28
my


28
mo


28
your (singulair)


28
do


28
my pipe


28
mo phíopa


28
the pipe


28
an píopa, na píopaí, m4


28
the pipe


28
an píopa (ns); an phíopa (gs)

na píopaí (np); na bpíopaí (gp)
the hall


28
an halla, na hallaí, m4


28
the pocket


28
an póca, na pócaí, m4


28
the pocket


28
an póca (ns); an phóca (gs)

na pócaí (np); na bpócaí (gp)
I (emphatic)


28
mise


28
in the hall


28
sa halla


28
your pocket


28
do phóca


28
No one saw my pipe?


28
Ní fhaca aon duine mo phíopa?


28
Isn't it in your pocket?


28
Nach bhfuil sé i do phóca?


28
_I_ saw it.


28
Chonaic mise é.


28
It was on the table in the hall.


28
Bhí sé ar an mbord sa halla.


28
Good boy, Seán.


28
Maith an buachaill, a Sheáin.


28
It is there now?


28
An bhfuil sé ansin anois?


28
It was on the table still. Here you are. (here to you it)


28
Bhí sé ar an mbord fós. Seo duit é.


28
Wonderful! Thank you.


28
Go híontach! Go raibh maith agat.


28
The child didn't say the lessons.


28
Ní dúirt an leanbh na ceachtanna.


28
The woman didn't make the bread.


28
Ní dhearna an bhean an t-arán.


28
The boy didn't get the book either.


28
Ní bhfuair an buachaill an leabhar ach oiread.


28
She didn't see the lesson.


28
Ní fhaca sí an ceacht.


28
The teacher didn't give the lessons.


28
Níor thug an múinteoir na ceachtanna.


28
The man listened to the girl.


28
D'éist an fear leis an cailín.


28
Mommy didn't make the tea at six o'clock.


28
Ní dhearna mamaí an tae ar a sé a chlog.


28
She didn't do the lesson yet.


28
Ní dhearna sí an ceacht fós.


28
The boys didn't hear the teacher coming.


28
Níor chuala na buachaillí an múinteoir ag teacht.


28
I didn't get a new coat yesterday.


28
Ní bhfuair mé cóta nua inné.


28
The priest didn't say that in the chapel.


28
Ní dúirt an sagart é sin sa séipéal.


28
The guard didn't see Mícheál on the bicycle.


28
Ní fhaca an garda Mícheál ar an rothar.


28
The teacher didn't give two shillings.


28
Níor thug an múinteoir dhá scilling.


28
The woman didn't listen to the teachers.


28
Níor éist an bhean leis na múinteoirí.


28
I didn't get the stocking for you.


28
Ní bhfuair mé an stoca duit.


28
I heard the dog last night.


27
Chuala mé an madra aréir.


27
The children heard the teacher talking.


27
Chuala na leanaí an múinteoir ag caint.


27
The guard saw the bold boy.


27
Chonaic an garda an buachaill dána.


27
The woman saw the dirty donkey.


27
Chonaic an bhean an t-asal salach.


27
The girl got a new car.


27
Fuair an cailín carr nua.


27
The man got a sweet apple.


27
Fuair an fear úll milis.


27
The priest got a sweet orange.


27
Fuair an sagart oráiste milis.


27
I got a new dress


27
Fuair mé gúna nua.


27
You got a new cap.


27
Fuair tú caipín nua.


27
He got a new bicycle.


27
Fuair sé rothar nua.


27
They got a new house.


27
Fuair siad teach nua.


27
He got the apple for you.


27
Fuair sé an t-úll duit.


27
I got the orange for you.


27
Fuair mé an t-oráiste duit.


27
They listened to the priest.


27
D'éist siad leis an sagart.


27
You ran to the chapel and back.


27
Rith tú go dtí an séipéal agus ar ais.


27
The girl didn't get a new car.


28
Ní bhfuair an cailín carr nua.


28
The man didn't get a sweet apple.


28
Ní bhfuair an fear úll milis.


28
The priest didn't get a sweet orange.


28
Ní bhfuair an sagart oráiste milis.


28
I didn't get a new dress


28
Ní bhfuair mé gúna nua.


28
You didn't get a new cap.


28
Ní bhfuair tú caipín nua.


28
He didn't get a new bicycle.


28
Ní bhfuair sé rothar nua.


28
They didn't get a new house.


28
Ní bhfuair siad teach nua.


28
He didn't get the apple for you.


28
Ní bhfuair sé an t-úll duit.


28
I didn't get the orange for you.


28
Ní bhfuair mé an t-oráiste duit.


28
You didn't make lunch yesterday.


28
Ní dhearna tú an lón inné.


28
The girl didn't do the lessons.


28
Ní dhearna an cailín na ceachtanna.


28
They didn't do anything.


28
Ní dhearna siad aon rud.


28
The woman didn't make breakfast.


28
Ní dhearna an bhean an bricfeasta.


28
I didn't see anything.


28
Ní fhaca mé aon rud.


28
You didn't see anything.


28
Ní fhaca tú aon rud.


28
She didn't see that letter.


28
Ní fhaca sí an litir sin.


28
They didn't see the coat.


28
Ní fhaca siad an cóta.


28
I didn't hear the girls singing.


28
Níor chuala mé na cailíní ag canadh.


28
You didn't hear the boy talking.


28
Níor chuala tú an buachaill ag caint.


28
He didn't hear the woman singing.


28
Níor chuala sé an bhean ag canadh.


28
She didn't hear the teacher talking.


28
Níor chuala sí an múinteoir ag caint.


28
You didn't say that.


28
Ní dúirt tú é sin.


28
She didn't say that either.


28
Ní dúirt sí é sin ach oiread.


28
They didn't say that.


28
Ní dúirt siad é sin.


28
The girls didn't say the lesson.


28
Ní dúirt ná cailíní an ceacht.


28
all


29
go léir


29
all the lessons


29
na ceachtanna go léir


29
the whole thing


29
an rud go léir


29
did N say?


29
an ndúirt N?


29
did N say to ____?


29
an ndúirt N le ___?


29
did N do?


29
an ndearna N?


29
did N get?


29
an bhfuair N?


29
did N see?


29
an bhfaca N?


29
did N give?


29
ar thug N?


29
did N listen to?


29
ar éist N le?


29
did N hear?


29
ar chuala N?


29
share, portion, some


29
cuid


29
any, any part, any portion


29
aon chuid


29
Did the boys say all the lessons?


29
An ndúirt na buachaillí na ceachtanna go léir?


29
Did the boys do all the lessons?


29
An ndearna na buachaillí na ceachtanna go léir?


29
Did the boys get all the lessons?


29
An bhfuair na buachaillí na ceachtanna go léir?


29
Did the teacher see all the lessons?


29
An bhfaca an múinteoir na ceachtanna go léir?


29
Did the teacher give all the lessons?


29
Ar thug an múinteoir na ceachtanna go léir?


29
Did the teacher listen to all the lessons?


29
Ar éist an múinteoir leis na ceachtanna go léir?


29
Did you say that to Daddy?


29
An ndúirt tú é sin le daidí?


29
Did anyone see the dog tonight?


29
An bhfaca aon duine an madra anocht?


29
Did you make the tea yet, Máire?


29
An ndearna tú an tae fós, a Mháire?


29
He didn't give any yet.


29
Níor thug sé aon chuid fós.


29
I got the whole thing in the garden.


29
Fuair mé an rud go léir sa ghairdín.


29
Did you hear the car coming?


29
Ar chuala tú an carr ag teacht?


29
some


29
éigin


29
some person, someone


29
duine éigin


29
the storm


29
an stoirm, na stoirmeacha, f2


29
the storm


29
an stoirm (ns), na stoirme (gs),

na stoirmeacha (np), na stoirmeacha
(gp)
with him


29
leis


29
this morning


29
ar maidin


29
harm, damage, debit


29
an dochar, na dochair, m1


29
harm, damage, debit


29
an dochar (ns), an dochair (gs)

na dochair (np), na ndochar (gp)
tree (shaft, tree, handle, mast, pole)


29
an crann, na crainn, m1


29
tree (shaft, tree, handle, mast, pole)


29
an crann (ns), an chrainn (gs)

na crainn (np), na gcrann (gp)
he said to me, he told me


29
dúirt sé liom


29
Good day, Cáit. Did you hear the storm last night?


29
Dia duit, a Cháit. Ar chuala tú an stoirm aréir?


29
(I) didn't hear, I went off to sleep early.


29
Níor chuala, d'imigh mé a chodladh go luath.


29
It was very bad.


29
Bhí sé go han-dona.


29
Did it do any harm up there?


29
An ndearna sé aon dochar thuas ansin?


29
(It) did not do, thank God, but a tree fell on the road at the chapel.


29
Ní dhearna, buíochas le Dia, ach thit crann ar an mbóthar ag an séipéal.


29
I saw that.


29
Chonaic mé é sin.


29
I was up there this morning.


29
Bhí mé thuas ansin ar maidin.


29
I didn't see it myself, but someone told me (about) it.


29
Ní fhaca mé féin é, ach dúirt duine éigin liom é.


29
Did the child say the lessons?


29
An ndúirt an leanbh na ceachtanna?


29
Did the woman make the bread? She did.


29
An ndearna an bhean an t-arán? Rinne (sí).


29
Did the boy get the book? He did.


29
An bhfuair an buachaill an leabhar? Fuair (sé).


29
Did she see the lesson? She did.


29
An bhfaca sí an ceacht? Chonaic (sí).


29
Did the teacher give the lessons? He did.


29
Ar thug an múinteoir na ceachteanna? Thug.


29
Did the man listen to the teacher?


29
Ar éist an fear leis an múinteoir?


29
Did mommy make the tea at six o'clock? Yes.


29
An ndearna mamaí an tae ar sé a chlog? Rinne (sí).


29
Did she do the lesson? Yes


29
An ndearna sí an ceacht? Rinne (sí).


29
Did the boys hear the teacher coming?


29
Ar chuala na buachaillí an múinteoir ag teacht?


29
Did you get the new coat yesterday? I did.


29
An bhfuair tú an cóta nua inné? Fuair (mé).


29
Did the priest say that?


29
An ndúirt an sagart é sin?


29
Did the guard see Mícheál on the bicycle? He did.


29
An bhfaca an garda Mícheál ar an rothar? Chonaic (sé).


29
Did the teacher give two shillings?


29
Ar thug an múinteoir dhá scilling?


29
Did the woman listen to the teachers? She did.


29
Ar éist an bhean leis na múinteorí? D'éist (sí).


29
Did the girl get a new car?


29
An bhfuair an cailín carr nua?


29
Did the man get a sweet orange?


29
An bhfuair an fear oráiste milis?


29
Did you get a new cap? I did not.


29
An bhfuair tú caipín nua? Ní bhfuair (mé).


29
Did he get a new bicycle? No.


29
An bhfuair sé rothar nua? Ní bhfuair.


29
Did they get a new house?


29
An bhfuair siad teach nua?


29
Did he get the apple for you?


29
An bhfuair sé an t-úll duit?


29
Did she get the orange for you?


29
An bhfuair sí an t-oráiste duit?


29
Did you make lunch yesterday?


29
An ndearna tú an lón inné?


29
Did the girl do all the lessons? She did.


29
An ndearna an cailín na ceachtanna go léír? Rinne (sí).


29
Did they do anything? They did.


29
An ndearna siad aon rud? Rinne (siad).


29
Did the woman make breakfast? She did.


29
An ndearna an bhean an bricfeasta? Rinne (sí).


29
Did I see the whole thing? I did not.


29
An bhfaca mé an rud go léir? Ní fhaca (mé).


29
Did you see anything? Yes.


29
An bhfaca tú aon rud? Chonaic (mé).


29
Did she see that letter?


29
An bhfaca sí an litir sin?


29
Did they see the new coat? Yes.


29
An bhfaca siad an cóta nua? Chonaic (siad).


29
Did you hear the girls singing?


29
Ar chuala tú na cailíní ag canadh?


29
Did they hear the boy talking? They did not.


29
Ar chuala siad an buachaill ag caint? Níor chuala (siad).


29
Did he hear the woman singing?


29
Ar chuala sé an bhean ag canadh?


29
Did someone hear the teacher talking?


29
Ar chuala duine éigin an múinteoir ag caint?


29
Did you say that?


29
An ndúirt tú é sin?


29
Did she say that also?


29
An ndúirt sí é sin freisin?


29
Did they say the whole thing?


29
An ndúirt siad an rud go léir?


29
Did the girls say the lesson?


29
An ndúirt na cailíní an ceacht?


29
on it/him (for it/him with some verbs)


30
air


30
how much did you give for it?


30
cá mhéad a thug tú air?


30
I gave seven pennies for it


30
thug mé seacht bpingin air


30
seven pennies


30
seacht bpingin


30
eight pennies


30
ocht bpingin


30
nine pennies


30
naoi bpingin


30
ten pennies


30
deich bpingin


30
eleven pennies


30
aon phingin déag


30
twelve pennies


30
dhá phingin déag


30
seven pounds


30
seacht bpunt


30
eight pounds


30
ocht bpunt


30
nine pounds


30
naoi bpunt


30
ten pounds


30
deich bpunt


30
eleven pounds


30
aon phunt déag


30
twelve pounds


30
dhá phunt déag


30
eleven shillings


30
aon scilling déag


30
twelve shillings


30
dhá scilling déag


30
She gave seven pounds for it.


30
Thug sí seacht bpunt air.


30
She gave eight pounds for it.


30
Thug sí ocht bpunt air.


30
She gave nine pounds for it.


30
Thug sí naoi bpunt air.


30
She gave ten pounds for it.


30
Thug sí deich bpunt air.


30
She gave eleven pounds for it.


30
Thug sí aon phunt déag air.


30
She gave twelve pounds for it.


30
Thug sí dhá phunt déag air.


30
The man got ten pounds for the bicycle.


30
Fuair an fear deich bpunt ar an rothar.


30
I didn't give but seven pounds for it.


30
Níor thug mé ach seacht bpunt air.


30
They didn't get the nine pounds yet.


30
Ní bhfuair siad na naoi bpunt fós.


30
Where did the children get the ten pennies?


30
Cá bhfuair na leanaí na deich bpingin?


30
She said it was twelve pounds for it.


30
Dúirt sí go raibh dhá phunt déag air.


30
I got eight shillings in that pocket.


30
Fuair mé ocht scilling sa phóca sin.


30
I think


30
sílim


30
altogether


30
ar fad


30
it is (it exists)


30
atá ann


30
color


30
dath (m3)


30
indeed (not muise)


30
go deimhin


30
cheap


30
saor


30
white


30
bán


30
bawneen


30
báinín


30
a bawneen coat


30
cóta báinín


30
What is the rule of thumb on when to use "mo" and when to use "mo chuid"


29
If you can say "I have a X" then in Irish you can say "mo X". "I have a car," for example, is fine, so "mo charr" is too. But you can't say "I have a clothes" or "I have a hair" (well you can but it doesn't mean the same thing as "I have hair") so you have to say "mo chuid éadaigh" and "mo chuid gruaige."


29
did they go?


31
an ndeachaigh siad?


31
they didn't go


31
ní dheachaigh siad


31
they went


31
chuaigh siad


31
to Mass


31
ar Aifreann


31
They went up.


31
Chuaigh siad suas.


31
They went down.


31
Chuaigh siad síos.


31
They went in.


31
Chuaigh siad isteach.


31
They went to school.


31
Chuaigh siad ar scoil.


31
They went to Mass.


31
Chuaigh siad ar Aifreann.


31
Did daddy go to Mass yet?


31
An ndeachaigh daidí ar Aifreann fós?


31
I saw Páid going to school.


31
Chonaic mé Páid ag dul ar scoil.


31
The boys went home at six o'clock.


31
Chuaigh na buachaillí abhaile ar a sé a chlog.


31
No one went in yet.


31
Ní dheachaigh aon duine isteach fós.


31
Did the dog go out on the road?


31
An ndeachaigh an madra amach ar an mbóthar?


31
The boys went down the garden.


31
Chuaigh na buachaillí síos an gairdín.


31
a stamp


31
stampa (m4)


31
postman


31
fear an phoist


31
a five-penny stamp


31
stampa chúig phingin


31
here's ten shillings


31
seo deich scilling


31
change


31
briseadh


31
nine pennies (in) change


31
naoi bpingin de bhriseadh


31
Did (the) postman go away yet?


31
Ar imigh fear an phoist fós?


31
(He) didn't go away; it's not four o'clock yet.


31
Níor imigh; níl sé a ceathair a chlog fós.


31
Good, three fivepenny stamps, please.


31
Go maith, trí stampa chúig phingin, más é do thoil é.


31
Here (are) ten shillings.


31
Seo deich scilling.


31
Eight shillings and nine pennies change.


31
Ocht scilling agus naoi bpingin de bhriseadh.


31
I went up to the shop.


31
Chuaigh mé suas go dtí an siopa.


31
You went down to the chapel.


31
Chuaigh tú síos go dtí an séipéal.


31
He went outside on the road.


31
Chuaigh sé amach ar an mbóthar.


31
The woman went inside.


31
Chuaigh an bhean isteach.


31
The children didn't go in the boat.


31
Ní dheachaigh na leanaí sa bhád.


31
The boy didn't go home last night.


31
Ní dheachaigh an buachaill abhaile aréir.


31
Did you ever go in a ship?


31
An ndeachaigh tú i long riamh?


31
Did he go to Mass yesterday?


31
An ndeachaigh sé ar Aifreann inné?


31
Did the man go up?


31
An ndeachaigh an fear suas?


31
Did Máire go down the garden?


31
An ndeachaigh Máire síos an gairdín?


31
did you put?


32
ar chuir tú?


32
I didn't put


32
níor chuir mé


32
I put (past tense)


32
chuir mé


32
the jam


32
an tsubh


32
Did you put the milk on the box?


32
Ar chuir tú an bainne ar an mbosca?


32
Did you put the sugar on the box?


32
Ar chuir tú an siúcra ar an mbosca?


32
Did you put the jam on the box?


32
Ar chuir tú an tsubh ar an mbosca?


32
Did you put the bread on the box?


32
Ar chuir tú an t-arán ar an mbosca?


32
Did you put the butter on the box?


32
Ar chuir tú an t-im ar an mbosca?


32
Did you put the water on the box?


32
Ar chuir tú an t-uisce ar an mbosca?


32
He didn't put in the bicycle.


32
Níor chuir sé isteach an rothar.


32
Did daddy put in the car?


32
Ar chuir daidí isteach an carr?


32
Mommy put the child up.


32
Chuir mamaí suas an leanbh.


32
She put everything in the car.


32
Chuir sí gach rud sa charr.


32
Did anyone put out the cat?


32
Ar chuir aon duine amach an cat?


32
You didn't put it in.


32
Níor chuir tú isteach é.


32
bedtime (sleep time)


32
am codlata


32
late enough


32
mall go leor


32
to the cat


32
don chat


32
up with you


32
suas leat


32
it isn't but ten o'clock / it's only ten o'clock


32
níl sé ach a deich a chlog


32
Bedtime now, Máire.


32
Am codlata anois, a Mháire.


32
It's late enough.


32
Tá sé mall go leor.


32
Did you put in your bicycle? Yes.


32
Ar chuir tú isteach do rothar? Chuir.


32
And the dog is inside also.


32
Agus tá an madra istigh freisin.


32
Did you give milk to the cat? Yes.


32
Ar thug tú bainne don chat? Thug.


32
You're very good altogther. Up with you now.


32
Tá tú an-mhaith ar fad. Suas leat anois.


32
I didn't put the milk in the box.


32
Níor chuir mé an bainne sa bhosca.


32
I didn't put anything in the bus.


32
Níor chuir mé aon rud sa bhus.


32
What time was the bus here?


20
Cén t-am a bhí an bus anseo?


20
I didn't put the jam on the table.


32
Níor chuir mé an tsubh ar an mbord.


32
What time was she in the shop?


20
Cén t-am a bhí sí sa siopa?


20
I put the box in the boat.


32
Chuir mé an bosca sa bhád.


32
What time were you at home?


20
Cén t-am a bhí tú sa bhaile?


20
I put the jam in the box.


32
Chuir mé an tsubh sa bhosca.


32
What time were they outside?


20
Cén t-am a bhí siad amuigh?


20
to the, for the


32
don (plus séimhrú)


32
What time was Máire at school?


20
Cén t-am a bhí Máire ar scoil?


20
on him


33
air


33
he put on (him)


33
chuir sé air


33
he threw on (him)


33
chaith sé air


33
he left on (him)


33
d'fhág sé air


33
his


33
a (+ séimhiú)


33
his shirt


33
a léine


33
his stockings


33
a stocaí


33
his shoes


33
a bhróga


33
his trousers


33
a bhríste


33
his coat


33
a chóta


33
his cap


33
a chaipín


33
shirt


33
an léine, na léinte, f4


33
shirt


33
an léine (ns), na léine (gs)

na léinte (np), na léinte (gp)
shoe


33
an bhróg, na bróga, f2


33
shoe


33
an bhróg (ns), na bróige (gs)

na bróga (np), na mbróg (gp)
He put on his shirt.


33
Chuir sé air a léine.


33
He put on his shoes.


33
Chuir sé air a bhóga.


33
He put on his coat.


33
Chuir sé air a chóta.


33
He put on his stockings.


33
Chuir sé air a stocaí.


33
He put on his trousers.


33
Chuir sé air a bhríste.


33
He put on his cap.


33
Chuir sé air a chaipín.


33
He left his cap on.


33
D'fhág sé air a chaipín.


33
Did Seán put on his overcoat?


33
Ar chuir Seán air a chóta mór?


33
overcoat


33
cóta mór


33
Daddy didn't put on his good shirt.


33
Níor chuir Daidí air a léine mhaith.


33
He threw his boots in the hall.


33
Chaith sé a bhroga sa halla.


33
He didn't leave on his new shoes?


33
Níor fhág sé air a bhróga nua?


33
with


33
le


33
with him


33
leis


33
whose is? who owns?


33
cé leis?


33
(it is) Seán's


33
le Seán


33
I don't know


33
níl a fhíos agam


33
anyway


33
cibé ar bith


33
Who owns this coat?


33
Cé leis an cóta seo?


33
(It's) Sean's, he left it on the table.


33
Le Seán, d'fhág sé ar an mbord é.


33
And isn't any coat on him now?


33
Agus nach bhfuil aon chóta air anois?


33
He does, he put on his new coat.


33
Tá, chuir sé air a chóta nua.


33
And where did he go?


33
Agus cá ndeachaigh sé?


33
I don't know; he didn't say.


33
Níl a fhíos agam; ní dúirt sé.


33
He didn't put up this coat, anyway.


33
Níor chuir sé suas an cóta seo, cibé ar bith.


33
He threw on his shirt and trousers.


33
Chaith sé air a léine agus a bhríste.


33
He left on his white shirt.


33
D'fhág sé air a léine bhán.


33
Padraig left on his new shoes.


33
D'fhág Padraig air a bhróga nua.


33
He left on his overcoat.


33
D'fhág sé air a chóta mór.


33
He threw on his new stockings.


33
Chaith sé air a stocaí nua.


33
He threw on his bawneen coat.


33
Chaith sé air a chóta báinín.


33
Seamus threw on his white cap.


33
Chaith Seamus air a chaipín bán.


33
I have X


34
tá X agam


34
I have X


34
literally - There is X at me.
I have no(t) X


34
níl X agam


34
I have no(t) X


34
literally - There is not X at me.
money, silver


34
airgead, m1


34
money, silver


34
an t-airgead (ns), an airgid (gs)
a chair


34
cathaoir

an chathaoir, na cathaoireacha, f5


34
a chair


34
an chathaoir (ns), na cathaoireach (gs)

na cathaoireacha (np), na gcathaoireacha (gp)
tobacco


34
tobac, m4


34
tobacco


34
an tobac (ns), an tobac (gs)
a cigarette


34
toitín,

an toitín, na toitíní, m4


34
a cigarette


34
an toitín (ns), an toitín (gs)

na toitíní (np), na dtoitíní (gp)
a match, little twig, stick


34
cipín

an cipín, na cipíní, m4


34
a match, little twig, stick


34
cipín (ns), an chipín (gs)

na cipíní (np), na gcipíní (gp)
I haven't money.


34
Níl airgead agam.


34
I haven't a dress.


34
Níl gúna agam.


34
I haven't a chair.


34
Níl cathaoir agam.


34
I haven't tobacco.


34
Níl tobac agam.


34
I haven't a cigarette.


34
Níl toitín agam.


34
I haven't a match.


34
Níl cipín agam.


34
I have a new dress.


34
Tá gúna nua agam.


34
I haven't a cigarette now.


34
Níl toitín agam anois.


34
I haven't new shoes yet.


34
Níl bróga nua agam fós.


34
I have £11 in the box.


34
Tá aon phunt déag agam sa bhosca.


34
I know.


34
Tá a fhios agam.


34
I don't see


34
ní fheicim


34
walking


34
ag siúl


34
some time ago, awhile ago


34
tamall ó shin


34
one (literally "a head")


34
ceann

an ceann, na cinn, m1


34
one (literally "a head")


34
an ceann (ns), an chinn (gs)

na cinn (np), na gceann (gp)
some, part


34
cuid

an chuid, na codanna, f3


34
some, part


34
an chuid (ns), na coda (gs)

na codanna (np), na gcodanna (gp)
I don't see Seán here. Where is he?


34
Ní fheicim Seán anseo. Cá bhfuil sé?


34
I don't know. He went out awhile ago.


34
Níl a fhios agam. Chuaigh sé amach tamall ó shin.


34
On his bicycle, is it?


34
Ar a rothar, an ea?


34
No (cupla), he was walking.


34
Ní hea, bhí sé ag siúl.


34
I haven't any cigarettes. - I have some, here's one.


34
Níl aon toitín agam. Tá cuid agamsa, seo duit ceann.


34
Thanks. That's fine.


34
Go raibh maith agat. Tá sé sin go breá.


34
He threw the plate on the table.


33
Chaith sé an pláta ar an mbord.


33
She threw the butter in the box.


33
Chaith sí an t-im sa bhosca.


33
He threw his shoes in the bag.


33
Chaith sé a bhróga sa mhála.


33
He threw his hat on the table.


33
Chaith sé a hata ar an mbord.


33
He threw his pants on the table.


33
Chaith sé a bhríste ar an mbord.


33
Seamus threw his new coat on the table.


33
Chaith Seamus a chóta nua ar an mbord.


33
Pól left his shoes in the hall.


33
D'fhág Pól a bhróga sa halla.


33
Liam left his pants in the room.


33
D'fhág Liam a bhríste sa seomra.


33
He left his white cap on the table.


33
D'fhág sé a chaipín bán ar an mbord.


33
He left his new shirt at the shop.


33
D'fhág sé a léine nua ag an siopa.


33
did N give?


35
ar thug N?


35
N didn't give


35
níor thug N


35
£11


35
aon phunt déag


35
£12


35
dhá phunt déag


35
£13


35
trí phunt déag


35
£14


35
ceithre phunt déag


35
£15


35
cúig phunt déag


35
£16


35
sé phunt déag


35
11p


35
aon phingin déag


35
12p


35
dhá phingin déag


35
13p


35
trí phingin déag


35
14p


35
ceithre phingin déag


35
15p


35
cúig phingin déag


35
16p


35
sé phingin déag


35
I didn't pay but £11 for it. (I only paid £11 for it.)


35
Níor thug mé ach aon phunt déag air.


35
I didn't pay but £12 for it. (I only paid £12 for it.)


35
Níor thug mé ach dhá phunt déag air.


35
I didn't pay but £13 for it. (I only paid £13 for it.)


35
Níor thug mé ach trí phunt déag air.


35
I didn't pay but £14 for it. (I only paid £14 for it.)


35
Níor thug mé ach ceithre phunt déag air.


35
I didn't pay but £15 for it. (I only paid £15 for it.)


35
Níor thug mé ach cúig phunt déag air.


35
I didn't pay but £16 for it. (I only paid £16 for it.)


35
Níor thug mé ach sé phunt déag air.


35
Seán gave £15 for his new coat.


35
Thug Seán cúig phunt déag ar a chóta nua.


35
Did you pay much for the dress?


35
Ar thug tú mórán ar an ngúna?


35
He got £14 for it.


35
Fuair sé ceithre phunt déag air.


35
They paid big money for the house.


35
Thug siad airgead mór ar an teach.


35
Where did he get the thirteen shillings?


35
Cá bhfuair sé na trí scilling déag?


35
Did he put the £12 on the table?


35
Ar chuir sé an dá phunt déag ar an mbord?


35
on you


35
ort


35
to me / for me


35
dom


35
to you / for you


35
duit


35
exactly right (literally - directly in right)


35
díreach i gceart


35
do you think so? (literally - is the probability with you?)


35
an dóigh leat?


35
way, manner, state, condition, method, probability


35
an dóigh, na dóigheanna, f2


35
way, manner, state, condition, method, probability


35
an dóigh (ns), na dóighe (gs)

na dóigheanna (np), na ndóigheanna (gp)
Byrne's shop (lit. shop of Byrne)


35
siopa Uí Bhroin


35
too big


35
rómhór


35
too big


35
ró is a prefix added to a word and adds the meaning of 'too' to the word. It lenites the following word if possible
That's a nice coat on you, Cáit.


35
Cóta deas é sin ort, a Cháit.


35
Do you think so? I only paid £10 for it.


35
An dóigh leat? Níor thug mé ach déich bpunt air.


35
Where did you get it?


35
Cá bhfuair tú é?


35
In Byrne's shop - a couple of days ago.


35
I siopa Uí Bhroin - cúpla lá ó shin.


35
(It's) a nice one, surely.


35
Ceann deas é go deimhin.


35
It's not too big for me?


35
Níl sé rómhór dom?


35
No, it's just right for you.


35
Níl, tá sé díreach i gceart duit.


35
I am able, I can


36
is féidir liom


36
I am able, I can


36
literally - Possibility is with me.
I am not able, I cannot


36
ní féidir liom


36
staying, to stay
waiting, to wait


36
fanacht


36
staying, to stay
waiting, to wait


36
verbal noun of fan
going away, to go away
going off, to go off


36
imeacht


36
going away, to go away
going off, to go off


36
verbal noun of imigh
coming, to come


36
teacht


36
coming, to come


36
verbal noun of tar
drinking, to drink


36
ól


36
drinking, to drink


36
verbal noun of ól
eating, to eat


36
ithe


36
eating, to eat


36
verbal noun of ith
walking, to walk


36
siúl


36
walking, to walk


36
verbal noun of siúil
I cannot wait. / I cannot stay.


36
Ní féidir liom fanacht.


36
I cannot come.


36
Ní féidir liom teacht.


36
I cannot eat.


36
Ní féidir liom ithe.


36
I cannot go away. / I cannot go off.


36
Ní féidir liom imeacht.


36
I cannot drink.


36
Ní féidir liom ól.


36
I cannot walk.


36
Ní féidir liom siúl.


36
I can stay here now.


36
Is féidir liom fanacht anseo anois.


36
going, to go


36
dul


36
going, to go


36
verbal noun of téigh
playing, to play


36
imirt


36
playing, to play


36
verbal noun
running, to run


36
rith


36
running, to run


36
verbal noun of rith
leaping, to leap

OR

I read


36
léim


36
leaping, to leap

OR

I read


36
verbal noun of léim
I cannot go out there.


36
Ní féidir liom dul amach ansin.


36
I can walk down the road.


36
Is féidir liom siúl síos an bóthar.


36
I cannot play with Seán.


36
Ní féidir liom imirt le Seán.


36
I can run home.


36
Is féidir liom rith abhaile.


36
I cannot jump now.


36
Ní féidir liom léim anois.


36
what reason? why?


36
cén fáth?


36
what person? who?


36
cén duine?


36
for a long time


36
le fada


36
that's a pity


36
is trua sin


36
a friend


36
cara

an cara, na cairde, m.


36
a friend


36
an cara (ns), an charad (gs)

na cairde (np), na gcarad (gp)
an old friend


36
seanchara


36
do you know?


36
an bhfuil a fhios agat?


36
do you know?


36
Literally - Is it that knowledge is at you
information, knowledge


36
fios, m


36
information, knowledge


36
an fios (ns), an fheasa (gs)

there are no plural forms
I don't see Mícheál here tonight.


36
Ní fheicim Mícheál anseo anocht.


36
I was speaking to him today. He can't come.


36
Bhí mé ag caint leis inniu. Ní féidir leis teacht.


36
There is some friend of his coming to the house tonight.


36
Tá cara éigin leis ag teacht go dtí an teach anocht.


36
some friend of his


36
cara éigin leis


36
Who, do you know?


36
Cén duine, an bhfuil a fhios agat?


36
Some old friend, he didn't see him for a long time.


36
Seanchara éigin, ní fhaca sé le fada é.


36
I understand; that's a pity.


36
Tuigim; is trua sin.


36
understanding, to understand


36
tuig


36
Did they go there? No.


31
An ndeachaigh siad ansin? Ní dheachaigh.


31
Did the girl go in? Yes.


31
An ndeachaigh an cailín isteach? Chuaigh.


31
Did the teachers go home yet?


31
An ndeachaigh na múinteoirí abhaile fós?


31
The woman didn't go in yet, I think.


31
Ní dheachaigh an bhean isteach fós, sílim.


31
They didn't go out at all.


31
Ní dheachaigh siad amach ar chor ar bith.


31
can you?


37
an féidir leat?


37
can't you?


37
nach féidir leat?


37
to say it


37
é a rá


37
to say it


37
rá is the verbal noun of the verb abair - to say
to do it / to make it


37
é a dhéannamh


37
to get it / to find it


37
é a fháil


37
to see it


37
é a fheiceáil


37
to eat it


37
é a ithe


37
to drink it


37
é a ól


37
Can't you say it?


37
Nach féidir leat é a rá?


37
Can't you get it? / Can't you find it?


37
Nach féidir leat é a fháil?


37
Can't you eat it?


37
Nach féidir leat é a ithe?


37
Can't you do it?


37
Nach féidir leat é a dhéannamh?


37
Can't you see it?


37
Nach féidir leat é a fheiceáil?


37
Can't you drink it?


37
Nach féidir leat é a ól?


37
I can't get (find) the paper.


37
Ní féidir liom an páipéar a fháil.


37
You can make the tea.


37
Is féidir leat an tae a dhéannamh.


37
I can't get my hat.


37
Ní féidir liom mo hata a fháil.


37
Can't you drink milk?


37
Nach féidir leat bainne a ól?


37
Can you see anyone?


37
An féidir leat aon duine a fheiceáil?


37
You can eat that bread.


37
Is féidir leat an t-arán sin a ithe.


37
time, hour


37
uair


37
when? what time?


37
cén uair?


37
once, one time


37
uair amháin


37
much


37
mórán


37
how? (not Conas)


37
cén chaoi


37
how? (not Conas)


37
what is the way/manner?
for a year past (literally - with a year)


37
le bliain


37
of course (idiom)


37
ar ndóigh


37
Indeed, Seamus, I don't know when I saw you last!


37
Maise, a Shéamais, níl a fhios agam cén uair a chonaic mé thú!


37
I wasn't out much for the past year.


37
Ní raibh mé amuigh mórán le bliain anois.


37
You weren't well, of course. How are you now?


37
Ní raibh tú go maith, ar ndóigh. Cén chaoi a bhfuil tú anois?


37
I'm well now, thank God.


37
Tá mé go maith anois, buíochas le Dia.


37
I saw you at Mass once, but I wasn't talking to you.


37
Chonaic mé ar an Aifreann thú uair amháin, ach ní raibh mé ag caint leat.


37
Yes, I'm able to go to Mass now.


37
Is ea, is féidir liom dul ar an Aifreann anois.


37
How much is the wine? / How much does the wine cost?


21
Cá mhéad atá ar an bhfíon?


21
How much is the jam? / How much does the jam cost?


21
Cá mhéad atá ar an tsubh?


21
How much is the bread? / How much does the bread cost?


21
Cá mhéad atá ar an t-arán?


21
under


38
faoi


38
under the


38
faoin (+ urú)


38
the ball


38
an liathróid, na liathróidí, f2


38
the ball


38
an liathróid (ns), na liathróide (gs)

na liathróidí (np), na liathróidí (gp)
the child


38
an leanbh, na leanaí, m1


38
the child


38
an leanbh (ns), an linbh (gs)

na leanaí (np), na leanaí (gp)
under the chair


38
faoin gcathaoir


38
under the dresser


38
faoin drisiúr


38
under the table


38
faoin mbord


38
under the stool


38
faoin stól


38
under the press


38
faoin gcófra


38
under the stairs


38
faoin staighre


38
stool


38
an stól, na stólta, m1


38
stool


38
an stól (ns), an stóil (gs)

na stólta (np), na stólta (gp)
dresser


38
an drisiúr, na drisiúir, m1


38
dresser


38
an drisiúr (ns), an drisiúir (gs)

na drisiúir (np), na ndrisiúr (gp)
coffer, chest, press


38
an cófra, na cófraí, m4


38
coffer, chest, press


38
an cófra (ns), an chófra (gs)

na cófraí (np), na gcófraí (gp)
stairs, staircase


38
an staighre, na staighrí, m4


38
stairs, staircase


38
an staighre (ns), an staighre (gs)

na staighrí (np), na staighrí (gp)
he left


38
d'fhág sé


38
The child left the ball under the chair.


38
D'fhág an leanbh an liathróid faoin gcathaoir.


38
The child left the ball under the dresser.


38
D'fhág an leanbh an liathróid faoin drisiúr.


38
The child left the ball under the table.


38
D'fhág an leanbh an liathróid faoin mbord.


38
The child left the ball under the press.


38
D'fhág an leanbh an liathróid faoin gcófra.


38
The child left the ball under the stool.


38
D'fhág an leanbh an liathróid faoin stól.


38
The child left the ball under the stairs.


38
D'fhág an leanbh an liathróid faoin staighre.


38
Isn't the white cat under the table?


38
Nach bhfuil an cat bán faoin mbord?


38
Did you leave the boots under the chair?


38
Ar fhág tú na bróga faoin gcathaoir?


38
He put the letter in under the door.


38
Chuir sé an litir isteach faoin doras.


38
Did the dog go in under the stairs?


38
An ndeachaigh an madra isteach faoin staighre?


38
There were 3 pennies under the table in the hall.


38
Bhí trí phingin faoin mbord sa halla.


38
yonder, over there


38
thall


38
in any place


38
in aon áit


38
I can't find my pipe anywhere.


38
Ní féidir liom mo phíopa a tháil in aon áit.


38
Do you know where it (the pipe) is?


38
An bhfuil a fhios agat cá bhfuil sé?


38
Where did you see it?


38
Cá bhfaca tú é?


38
It was there on the table under the paper.


38
Bhí sé ansin ar an mbord faoin bpáipéar.


38
It's not under the paper now.


38
Níl sé faoin bpáipéar anois.


38
Look, it's over there on the stool under the cap.


38
Féach, tá sé thall ar an stól faoin gcaipín


38
off, off him (when used with bain to describe removing clothing) OR of OR from


39
de


39
to take off (clothing)


39
bain de


39
to throw off (clothing)


39
caith de


39
extract;
cut, reap, pick (plants)
win


39
bain


39
he took off (clothing)


39
bhain sé de


39
he threw off (clothing)


39
chaith sé de


39
his shoes


39
a bhróga


39
his socks


39
a stócaí


39
his hat


39
a hata


39
jacket


39
an chasóg, na casóga, f2


39
jacket


39
an chasóg (ns), na casóige (gs)

na casóga (np), na gcasóg (gp)
his jacket


39
a chasóg


39
his overcoat


39
a chóta mór


39
scarf


39
an scairf, na scairfeanna, f2


39
his scarf


39
a scairf


39
He took off his shoes.


39
Bhain sé de a bhróga.


39
He took off his socks.


39
Bhain sé de a stócaí.


39
He took off his hat.


39
Bhain sé de a hata.


39
He took off his jacket.


39
Bhain sé de a chasóg.


39
He took off his overcoat.


39
Bhain sé de a chóta mór.


39
He took off his scarf.


39
Bhain sé de a scairf.


39
Did he take off his shoes?


39
Ar bhain sé de a bhróga?


39
Did he take off his socks?


39
Ar bhain sé de a stócaí?


39
Did he take off his hat?


39
Ar bhain sé de a hata?


39
Did he take off his jacket?


39
Ar bhain sé de a chasóg?


39
Did he take off his overcoat?


39
Ar bhain sé de a chóta mór?


39
Did he take off his scarf?


39
Ar bhain sé de a scairf?


39
He didn't take off his shoes.


39
Níor bhain sé de a bhróga.


39
He didn't take off his socks.


39
Níor bhain sé de a stócaí.


39
He didn't take off his hat.


39
Níor bhain sé de a hata.


39
He didn't take off his jacket.


39
Níor bhain sé de a chasóg.


39
Did he throw off his shoes?


39
Ar chaith sé de a bhróga?


39
Did he throw off his jacket?


39
Ar chaith sé de a chasóg?


39
Did he throw off his hat?


39
Ar chaith sé de a hata?


39
Didn't he take off his shoes?


39
Nár bhain sé de a bhróga?


39
Didn't he take off his hat?


39
Nár bhain sé de a hata?


39
Didn't he take off his jacket?


39
Nár bhain sé de a chasóg?


39
Didn't he take off his scarf?


39
Nár bhain sé de a scairf?


39