Dansk: Guld og grønne skove Flashcards

Terms Definitions
Hvad handler Agnethe og Havmanden om?
En kærlighedshistorie fra middelalderen mellem Agnete og den hedenske Havmand, som er livsfarlig for mennesker.
Hvilke årstal kalder vi for Romantikken?
1800-tallets begyndelse – 1870.
Hvad skrives der om i Romantikken?
Følelser og fantasi.
Hvad er et folkeeventyr?
Et eventyr med ukendt forfatter, flade personer, eventyrregler.
Hvad handler eventyret ”Klods-Hans” om?
Om den yngste bror, der efter forskellige udfordringer vinder prinsessen.
Hvad handler ”Guldhornene” om?
Fundet af de to guldhorn, at de er givet til menneskene af guderne.
Hvorfor er eventyret ”Klods-Hans” romantisk?
Klods-Hans er umiddelbar, kan improvisere og bruger sin fantasi.
Hvorfor skrives der mange sange om fædrelands-kærlighed i Romantikken?
Romantikerne var optaget af kærlighed mellem mand og kvinde og til fædrelandet.
 
Hvorfor hører ”Guldhornene” til i Romantikken?
Man var optaget af fortiden, historien og de nordiske guder.
Beskriv kunsten i den romantiske periode.
Malerier og litteratur idealiserer det danske folk, det danske sprog og historie og den danske natur.
Fortæl, hvad du kan huske fra billedet ”Sat ud”.
Erik Henningsen: Familie står med alt, hvad de ejer ude i sneen, mens en politibetjent taler med faderen.
Hvad handler digtet ”Jens Vejmand” om?
Jens Vejmand slider sig ihjel uden at få løn for sit hårde arbejde.
Fra hvilken tekst kommer følgende citat: ”Men når du kommer på kirkegård, så må du ej slå ud dit fagre guldhår”?
Agnete og Havmanden
Fra hvilken tekst kommer følgende citat: ”De higer og søger i gamle bøger i oplukte høje med spejdende øje"?
Guldhornene
Fra hvilken tekst kommer følgende citat: ”Hans liv var fuld af sten, men på hans grav – i døden, man gav ham aldrig én”?
 
Jens Vejmand
Hvad har man fokus på efter Romantikken?
Realismen – Det moderne gennembrud
Fortæl, hvad du kan huske fra billedet ”Gåsetårnet i Vordingborg”?
Th. Lundbye:En bakke med køer, der græsser, idyl, fugle flyver rundt om tårnet.
Hvad har Adam Oehlenschläger skrevet?
Bl.a. Der er et yndigt land og Guldhornene.
Hvem har samlet og nedskrevet folkeeventyr i 1800-tallet?
Brødrene Grimm
Hvem har først samlet og nedskrevet Folkeviserne?
Adelens kvinder nedskrev dem i 1500-tallet, bl.a. i Hjertebogen.
Hvad inspirerede H.C. Andersen til eventyret om Klods-Hans?
Folkeeventyret Klotte Hans
Fortæl, hvad du kan huske fra billedet ”Udslidt”?
Brendekilde: En mand ligger død på jorden omgivet af sten, mens en kvinde råber om hjælp.
Fortæl, hvad du kan huske fra billedet ”Forladt. Dog ej af venner i nøden”?
En fattig kvinde med to børn, hvor det ene barn klamrer sig til hende).
Fra hvilken tekst kommer følgende citat: ”Barnet lå med varme kind på puden”.
B.S. Ingemann: "Gud ske tak og lov".
Hvad er romantikkens tre "s"-er?
Det er sommer, sol og søndag.
Hvad er vigtigst for romantikeren - fornuft eller følelse?
Følelser er langt det vigtigste i verden!
Hvad er de vigtigste træk ved den romantiske helt?
Han er umiddelbar, bonde, fuld af fantasi og følelser, snarrådig.
Hvor er gud i romantikken?
Gud er i naturen, i harmonien.
Kan man ikke få den, man elsker...?
må man længes...
Hvornår var Danmark stærkest - ifølge romantikeren?
Vikingetiden var Danmarks storhedstid.
Hvem har skrevet "Jens Vejmand"?
Jeppe Aakjær
/ 31
Term:
Definition:
Definition:

Leave a Comment ({[ getComments().length ]})

Comments ({[ getComments().length ]})

{[comment.username]}

{[ comment.comment ]}

View All {[ getComments().length ]} Comments
Ask a homework question - tutors are online