CHI L21 & L22 Oral Exam Flashcards

Terms Definitions
Hai you ji tian jiu fangjia le?
Women you bu dao yue jiu fangjia le.
Fangjia ni you shenme dasuan/jihua?
Fangjia wo you dasuan gongzuo ye xuexi.
Ni yao qu luxing ma?
Shi. Wo yao qu luxing.
Ni dasuan qu nar?
Wo yao qu wo jiaxiang.
Ni dasuan shenme shi hou zou?
Wo ya zou liuyue.
Ni dasuan zenme qu?
Cong Oxford dao Louisville wo kai che bei si ge zhongtou.
Ni qu nar zou shenme?
Wo qu Louisville hua shui.
Ni yi qian qu guo nar ma?
Dui. Wo yi qian qu guo Louisville.
Ni changchang zuo feiji ma?
Dui. Wo changchang zuo feiji.
Ni xihuan zuo na ge hang kong gongsi de feiji?
Wo xihuan zuo Xibei (hangkong gongsi de feiji).
Cong zher dao nar feiji yao duo xiaoqian?
Wo bu zhi dao - Cong zher dao Louisville feiji yao san bai kuai.?
Ni cong zher fei dao nar yao zhuan ji?
Wo cong zher fei dao Louisville bu yong zhuan ji.
Ni laojia zai nar?
Wo laojia zai Louisville.
Ni jia zai chengshi haishi xiangxia?
Wo jia zai xiangxia. (rural)
Ni laojia renkou you duo xiao?
Wo laojia renkou you jiuqian.
Nar you shan/he ma?
Nar mei you shan ye yi ge he.
Nar si ji de qi hou zenme yang?
Chuntian shi huangmei ye hen leng. Xiatian hen qing ye hen re. Qiutian hen qing keshi hen leng. Dongtian hen leng ye you xue.
Ni xihuan zher de shenghuo ma?
Wo xihuan zher de shenghuo (life).
Ni zai zher you qingqi ma?
Dui. Wo zai zher you qingqi.
Ni jia qingqi duo ma?
Dui. Wo jia qingqi duo, you wushisi qingqi.
Ni you shenme qingqi?
Wo you waipo ye liang ge bobo.
Ni qingqi zhe/zai nar?
Wo qingqi zai wo jiaxiang, Louisville.
What plans do you have for the summer?
Ni shujia shenme dihua?
I haven't decided yet, but I would like to visit Taiwan.
Wo hai mei xiang hao nao, wo xiang qu Taiwan.
Have you been to Taiwan before?
Ni yi qian guo Taiwan ma?
No. This would be the first time.
Mei you. Zhe shi di yi ci.
When are you leaving?
Ni shenme shi hou zou?
I haven't bought the plane ticket yet.
Wo hai mei mai jipiao.
The ads on the newspapers say that Northwest and China Airlines are having big sales on their air fares. 40% off. You'd better reserve a ticket. The earlier the better.
Baoshang de guanggao shuo Xibei he Zhonghua feiji piao zheng zai jianjia liuzhe. Ni zui hao ding piao. Yue kuai yue hao.
I also have to get my passport and visa.
Hai dei ban huzhao he qianzheng.
How much is a plane ticket from LA to Beijing?
Cong Luoshanji fei dao Beijing de feiji piao dou xiao qian?
A one-way or round-trip ticket?
Ni yao mai dancheng piao haishi laihui piao?
A round-trip ticket.
Yi zhange laihui piao.
The cheapest is less than $1,000.
Na jia de pianyi shi bu dao yi qian kuai.
Is it a direct flight?
Shi zhi fei ma?
No. You change plans in Hong Kong.
Bu shi. Zai Xianggong zhuanji.
Let me think about it, then I'll call you.
Wo xiangxiang zai gei ni da dian hua.
You'd better reserve a ticket soon. The price will go up next week.
Ni haishi kuai ding yi zhang jipiao. Xia ge xingqi jiu zhang jia le.
I'm a foreign student, I live across from you.
Wo shi liuxuesheng. Wo zhu zai duimian ni.
Really? Where are you from?
Shi ma? Ni de laojia zai nar?
China.
Zhongguo.
Is your hometown a big city or countryside?
Ni laojia hen da chengshi haishi xiangxia?
It's a small town in the countryside. It has a population of 10,000. In spring it is very beautiful. In summer one can swim in the river. In autumn the weather is very comfortable. In winter one can ski on hills.
Zai xiangxia de yi ge xiao zhen. Renkou zhi you shiqian. Chuntian mei ji le. Xiatian keyi youyong zai he. Qiutian tianqi hen shufu. Dongtian keyi hua xue zai shan.
Do you have any relatives there?
Zheli you mei you qingqi ma?
No, but I have a lot of friends.
Mei you, keshi you hen duo pengyou.
/ 45
Term:
Definition:
Definition:

Leave a Comment ({[ getComments().length ]})

Comments ({[ getComments().length ]})

{[comment.username]}

{[ comment.comment ]}

View All {[ getComments().length ]} Comments
Ask a homework question - tutors are online