Kapitel 1 Flashcards

Terms Definitions
an alphabet
ett alfabet
A child
Ett barn
A car
En bil
A book
En bok
A table
Ett bord
A letter
Ett brev
A cd-player
En cd-spelare
A last name
Ett efternamn
A student
En elev
A girl
En flicka
A girls name
Ett flicknamn
A breakfast
En frukost
A window
Ett fönster
A classroom
Ett klassrum
A clock/ watch
En klocka
A consonant
En konsonant
A woman
En kvinna
A country
Ett land
A lesson
En lektion
A dictionary
Ett lexikon
A teacher
En lärare
Homework
En läxa
A man
En man
A food
(en) mat
Milk
(en) mjölk
Music
(en) musik
A pencil
En penna
A boy
En pojke
A boys name
Ett pojknamn
A blackboard/ picture/ painting
En tavla
A school
En skola
A language
Ett språk
A chair
En stol
A telephone
En telefon
A tv
En teve
A newspaper
En tidningen
A vowel
En vokal
A bag
En väska
A coffee
(ett) kaffe
A year
Ett år
Bike(s)
Cyklar
Drink(s)
Dricker
Go(es)
Går
Do/does
Gör
Have/has
Har
Is, am, are called
Heter
Come(s)
Kommer
Drive(s)
Kör
Fix(es)
Lagar
Cook(s)
Lagar mat
Listen(s)
Lyssnar
Read(s)
Läser
Count(s)
Räknar
Write(s)
Skriver
Sleep(s)
Sover
Is spelled
Stavas
Speak(s)
Talar
Talk(s) on the phone
Talar i telefon
Look(s)
Tittar
Watch(es)
Tittar på
Watch(es) tv
Tittar på teve
Is, am, are
Är
Eat(s)
Äter
Only
Bara
Good, fine
Bra
Wrong
Fel
Old
Gammal
Married
Gift
Hi
Hej
(good)bye
Hejdå
Home
Hem
How
Hur
From
Ifrån/ från
Not
Inte
Yes
Ja
No
Nej
And
Och
Also, too
Också
Right
Rätt
Thanks!
Tack
To
Till
What
Vad
Where
Var
You're welcome/ here you go
Varsågod
Which
Vilket
I
Jag
You
Du
He
Han
She
Hon
It
Den
It
Det
We
Vi
You all
Ni
They
De
From where do you come?
Var kommer du ifrån
What language(s) do you speak?
Vad talar du för språk?
How's it going? How are you?
Hur är det?
My last name is_____
Jag heter____ i efternamn
My name is
Jag heter
Zero
Noll
1
En, ett
2
Två
3
Tre
4
Fyra
5
Fem
6
Sex
7
Sju
8
Åtta
9
Nio
10
Tio
11
Elva
12
Tolv
13
Tretton
14
Fjorton
15
Femton
16
Sexton
17
Sjutton
18
Arton
19
Nitton
20
Tjugo
England
England
English
Engelska
Finland
Finland
Finnish
Finska
France
Frankrike
French
Franska
Spain
Spanien
Spanish
Spanska
Sweden
Sverige
Swedish
Svenska
+
Plus
-
Minus
X
Gånger
/
Delat med
An eraser
Ett suddgummi
A ruler
En linjal
A paper
Ett papper
A notebook
Ett block
A binder
En pärm
Common
Vanligaste
Takes
Tar
University
Universitetet
New
Nya
Becomes
Blir
/ 144
Term:
Definition:
Definition:

Leave a Comment ({[ getComments().length ]})

Comments ({[ getComments().length ]})

{[comment.username]}

{[ comment.comment ]}

View All {[ getComments().length ]} Comments
Ask a homework question - tutors are online