Irish Verbs 2 Flashcards

Terms Definitions
Iarr
To ask
Sábháil
To save
Geall
To promise
Fág
To leave
Can
To sing
Glan
To clean
Íoc
To pay
feabhsaím / d'fheabhsaigh / feabhsaithe / feabhsú
improve
críochnaím / chríochnaigh / críochnaithe / críochnú
finish
scórálaim / scóráil / scóráilte / scóráil (f)
score
foghlaimím / d'fhoghlaim / foghlaimtha / foghlaim (f)
learn, teach
sábhálaim / shábháil / sábháilte / sábháilt (f)
save
fliuchaim /d'fhliuch / fliuchta / fliuchadh
wet
aithním / d'aithnigh / aithnithe / aithneachtáil (f)
recognize
parcálaim / pharcáil / parcáilte / parcáil (f)
park
tumálaim / thumáil / tumáilte / tumáilt (f)
drive
pógaim / phóg / pógtha / pógadh
kiss
déanaim / dhéan / déanta / déanamh
make
saothraím / shaothraigh / saothraithe / saothrú
earn, achieve
lobhaim / lobh / lofa / lobhadh
rot
pacálaim / phacáil / pacáilte / pacáil (f)
pack
fásaim / d'fhás / fásta / fás
grow
meascaim / mheasc / measctha / meascadh
mix
geallaim / gheall / geallta / gealladh
promise
múinim / mhúin / múinte / múnadh
teach
gnóthaím / ghnóthaigh / gnóthaithe / gnóthachtáil (f)
win, gain
ólaim / d'ól / ólta / ól
drink
mothaím / mhothaigh / mothaithe??? / mothú
feel
stopaim / stop / stoptha / stopadh
stop
brisim / bhris / briste / briseadh
break
breathnaím (ar) / bhreathnaigh / breathnaithe / breathnú
look (at)
iompaím / d'iompaigh / iompaithe / iompú
turn
candálaim / chandáil / candáilte / candáil (f)
auction
tarlaím / tharlaigh / tarlaithe / tarlú
happen
brathaim / bhrath / brata / brath
depend
tomhaisim / thomhais / tomhaisthe / tomhais
measure
titim / thit / tite / titim
fall
ithim / d'ith / ite / ithe
eat
codlaím / chodail / codlata / codladh
sleep
scairtim / scairt / scairte / scairteadh
shine
súim / shuigh / súite / suí
sit
maslaím / mhaslaigh / maslaithe / maslú
insult
cloisim / chlois / cloiste / cloisteáil (f)
hear
seachnaím / sheachain / seachainte / seachaint (f)
avoid
ceannaím / cheannaigh / ceannaithe / ceannacht
buy
mairim / mhair / mairthe / maireachtáil (f)
live, survive
túinim / thúin / túinte / túint (f)
urge
molaim / mhol / molta / moladh
praise, recommend
millim / mhill / milte / milleadh
destroy, ruin
measaim / mheas / measta / meas
think, estimate
pléascaim / phléasc / pléasctha / pléascadh
burst, explode
coisním / choisin / coisnithe / coisint (f)
cost, protect
beannaím / bheannaigh / beannaithe / beannú
bless, greet
bearraim / bhearr / bearrtha / bearradh
shave, trim
caoiním / chaoin / caointe / caoineadh
cry, lament
bruithim / bhruith / bruite / bruith
boil, cook
sínim / shín / sínte / síneadh
stretch, extend, pass
fuagraím / d'fhuagair / fuagartha / fuagairt (f)
call out, announce
réitím / réitigh / réitithe / réiteach
prepare, clear up, solve
/ 59
Term:
Definition:
Definition:

Leave a Comment ({[ getComments().length ]})

Comments ({[ getComments().length ]})

{[comment.username]}

{[ comment.comment ]}

View All {[ getComments().length ]} Comments
Ask a homework question - tutors are online