Mandarin I Classroom Expressions Flashcards

Terms Definitions
jing li
bow
ni hao
hello
ju gong
bow
xie xie
thanks
hao le
ready
zao gao
oops
zai jian
goodbye
dui bu qi!
sorry!
zuo xia!
sit down!
kuai yi dian!
faster!
ni hao bang
awesome
zuo xia
sit down
hai mei
not yet
hen piao liang
very pretty
mei guan xi
no problem
bu ke qi
you're welcome
zhan qi lai
stand up
deng yi xia
wait a bit
wan dan le
in big trouble
ni hao ma
how are you?
wo wang ji le
i forgot
wo bu yao
I don't want to/it
shei mei you lai
who isn't here?
zhu ni sheng ri kuai le!
happy birthday!
qing zai shuo yi ci
please say one more time
wo ke yi qu ce suo ma
can i use the bathroom?
/ 26
Term:
Definition:
Definition:

Leave a Comment ({[ getComments().length ]})

Comments ({[ getComments().length ]})

{[comment.username]}

{[ comment.comment ]}

View All {[ getComments().length ]} Comments
Ask a homework question - tutors are online