SOCIOLOLGY 3113 * We aren't endorsed by this school

SOCIOLOLGY 3113 Criminology

 • Average Course Rating (from 6 Students)

  4.0/5
  Overall Rating Breakdown
  • 6 Advice
  • 5
   0%
  • 4
   100%
  • 3
   0%
  • 2
   0%
  • 1
   0%
 • Course Difficulty Rating

  • Easy 0%

  • Medium 100%

  • Hard 0%

 • Top Course Tags

  Background Knowledge Expected

  A Few Big Assignments

  Always Do the Reading

* We aren't endorsed by this school

Criminology Questions & Answers

Criminology Flashcards

Criminology Advice

Criminology Documents

Showing 1 to 7 of 7

Sort by:
{[$select.selected.label]}

Criminology Questions & Answers


Criminology Advice

Showing 1 to 3 of 6

View all
  • Profile picture
  Sep 10, 2016
  | Would recommend.

  Not too easy. Not too difficult.

  Course Overview:

  Hic cursus frenaret actiones criminales nudatio multorum scelere usus.

  Course highlights:

  International policing, criminalibus legem, tractantem de pace legatos et suspecti

  Hours per week:

  3-5 hours

  Advice for students:

  Certiorem faceret se alumni normas anti-scelus servitutem, communi lege et hominum iura

  • Summer 2016
  • ABBOUD,PETERF
  • Yes
  • Background Knowledge Expected Many Small Assignments Meetings Outside of Class
  • Profile picture
  Sep 10, 2016
  | Would recommend.

  Not too easy. Not too difficult.

  Course Overview:

  Бұл курс төсеу жалаң қылмыстық іс-бағытталған және шебер қылмыс ауыздықтау болып табылады.

  Course highlights:

  Халықаралық полиция күдіктілердің, қылмыстық құқық, өңдеу және агенттер қауіпсіздік техникасы

  Hours per week:

  3-5 hours

  Advice for students:

  Оқушылар, әдетте, заң оқуға және адам құқықтары, қарсы қылмыс қызметті реттейтін заңдар бойынша өздері хабардар жасауға тиіс

  • Summer 2016
  • A.K.Gabriel
  • Yes
  • Math-heavy Many Small Assignments Requires Lots of Research
  • Profile picture
  Aug 09, 2016
  | Would recommend.

  Not too easy. Not too difficult.

  Course Overview:

  Այս դասընթացը կենտրոնացած է դնում ծնեց հանցավոր գործունեությունը, խափանմանը հանցագործության հմտորեն.

  Course highlights:

  Միջազգային ոստիկանական, քրեական օրենքը, քննության կասկածյալների եւ գործակալների անվտանգության

  Hours per week:

  3-5 hours

  Advice for students:

  Ուսանողները պետք է իրենք տեղեկացրել է օրենքների հանցավորության դեմ պայքարի ծառայություն, կարդալ օրենքը, ընդհանուր առմամբ, եւ մարդու իրավունքների

  • Summer 2014
  • Dahlin
  • Yes
  • Background Knowledge Expected A Few Big Assignments Great Discussions

Ask a homework question - tutors are online