Open University in the Netherlands
Open University in the Netherlands * We aren't endorsed by this school

* We aren't endorsed by this school

Find your department

All Departments (8)

'{[deptFilter.toUpperCase()]}' Departments ({[filteredDepartments.length]})

All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

{[ filteredDepartmentsMessage ]}

Open University in the Netherlands Documents (688)

Master your classes with homework help, exam study guides, past papers, and more for Open Universiteit Nederland.

Most Recent Documents for Open Universiteit Nederland

View all

Open University in the Netherlands Flashcards

Showing 1 to 2 of 2

View all
 • 63 terms

  Term:

  Agio

  Definition:

  Indien een aandeel of een obligatie boven zijn nominale waarde wordt uitgegeven, is het gedeelte van het bedrag boven deze waarde het agio. Wanneer deze onder zijn nominale waarde wordt uitgegeven, spreekt men van een disagio

  • Finance and accounting 1
  • 63 terms
  • Vocabulary for Finance and accounting 1. Find, create, and access Begrippen, flashcards with Course Hero.
 • 25 terms

  Term:

  Amortisatie

  Definition:

  Het afschrijven van een waardeverminderingsverlies op goodwill als gevolg van een impairment test.

  • Woordenlijst finance
  • 25 terms
  • Vocabulary for Woordenlijst finance. Find, create, and access flashcards with Course Hero.

Open University in the Netherlands Top Courses

Ask a homework question - tutors are online