posted a question
relatibong lokasyon ng asya batay sa apat na direksyon?